(H)järnkolls lästips: Böcker och broschyrer

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1609
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

LÄSTIPS med (H)JÄRNKOLL


TILLBAKA TILL FÖREGÅENDE SIDA

• Så gör du som chef (broschyr)


Psykisk ohälsa finns överallt, även på arbetsplatser. Det är också en växande orsak till sjukskrivning.
Innehåll: Hur stödjer jag som chef en anställd som mår dåligt på bästa sätt? Hur motverkas negativ stress i arbetslaget? Vilka faktorer främjar psykisk hälsa och välbefinnande? Det är några av de frågor som aktualiseras i denna handledning för chefer med personalansvar i privat och offentlig tjänst. Läs mer och beställ här (länk)

• Våga prata om psykisk ohälsa (broschyr)

Innehåll:12-sidig broschyr om kampanjen (H)järnkoll, vanliga fördomar, Hjärnkolls ambassadörer och kändisar – samt hur du kan göra skillnad. Mottagaren betalar bara porto. Beställ här (länk).

• Det syns inte men det märks (broschyr)


Psykisk ohälsa syns inte utanpå men det märks i en människas liv. Många möts av både egna och andras negativa attityder och fördomar. I den här kostnadsfria broschyren berättar flera starka personer öppet om sin väg framåt i livet. Läs mer och beställ här (länk).


• Mediesmart


Mediesmart är en handbok för lokalföreningar som vill kunna medverka i media med insändare, debattartiklar eller nyhetstips. I boken diskuteras också hur man undviker att det som sägs till media tolkas fel och hur man sätter gränser när journalister blir för närgångna. Boken är utgiven av RSMH. Läs mer och beställ här (länk)

• Ta tillbaka makten över ditt liv - en väg till återhämtning efter kriser och psykisk sjukdom

Författare: Elisabet Alphonce. Boken visar att man genom att sätta små realistiska mål för sig själv kan ta sig tillbaka till ett rikt och aktivt liv. Den kan inspirera brukare till ökad egenmakt och att hitta egna strategier till återhämtning. Även vårdpersonal kan finna läsningen inspirerande. Läs mer och beställ här (länk)

• DIN EGEN MAKT Författare Maria Nyström Agback. Illustrationer Maria Lindhgren. I studiematerialet "Din egen makt" finns en mängd tips som du kan ha nytta av för att bli den som bestämmer i ditt liv. Det handlar om att ta fram de drömmar och idéer som du har och använda dem för att förbättra ditt liv. Boken hjälper dig med användbara metoder. Utgiven av NSPH maj 2008. ISBN 978-91-633-2435-2. Läs mer och beställ här (länk)  

•  MED STARKARE RÖST

Huvudförfattare: David Ershammar. Illustratör: Helena Bergendahl. Det här studiematerialet handlar om hur du som är patient, brukare eller anhörig, tillsammans med andra kan påverka vård och omsorg på psykiatriområdet. Du kanske redan idag är utsedd till representant i brukarråd, handikappråd, samverkansgrupper eller liknande sammanhang. Eller du vill få mer kunskap för att kunna ta steget till att företräda andra.  Publicerad av NSPH, maj 2009. ISBN 978-91-633-4361-2 (del 1) och 978-91-633-4362-9 (del 2)

Fakta om Med starkare röst: 
Del 1 Studiematerial. 
Del 2 Studiehandledning, aktiviteter och fördjupning. Läs mer och beställ här (länk)

TILLBAKA TILL FÖREGÅENDE SIDA

Sök