Måndag:TEMA: Ungdomsarbetslöshet.

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1626
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

TEMA: Ungdomsarbetslöshet.

Finsam inledde Almedalsveckan 2012 med fokus på de unga. Representanter från två olika ungdomssatsningar berättade om sina erfarenheter. Samordningsförbundens neutrala utrymmen lyftes fram som en framgångsfaktor av dem båda.

Ungdomar mellan 16 och 24 år, med en komplex och diffus problematik. Det är målgruppen för Ungdomsteamet i Haninge: ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen, kommunens socialförvaltning och gymnasieskolan. Samordningsförbundet Östra Södertörn och ESF delfinansierar.

– Att man inte sätter in insatser i tid gör att den psykiska ohälsan bli mycket större än den hade behövt bli. Det är det vi jobbar med, att backa bandet från början så gruppen får den stöttning de behöver, säger projektledare Andreas Söderqvist.

Bygga relationer till näringslivet
I projektgruppen finns arbetsförmedlare, socialkonsulenter samt studie- och yrkesvägledare anställda, och sedan 2011 även en jobbagent.
– Jobbagentens roll var helt ny så vi prövade ut en ny modell, berättar Söderqvist. Vi började bygga relationer med näringslivet vilket har lett till en väldigt spännande effekt.
Då jobbagentens arbete resulterat i både rekryteringar, praktikplatser och avtal med det lokala näringslivet kommer man att tillsätta fyra nya tjänster, inflikar Ritva Widgren, chef för Samordningsförbundet Östra Södertörn.
– Vi har använt samma modell även i de andra medlemskommunerna.

Ordinarie verksamhet
Under 2011 slussade Ungdomsteamet Haninge 138 personer vidare till arbete eller studier, motsvarande 64 procent av deltagarna.
– Resultatet av allt det här är att vi kommer att bli ordinarie verksamhet under 2013 och då finansieras vi av samordningsförbundet, Arbetsförmedlingen och kommunen, säger Andreas Söderqvist.
Koordinatorer stöttar organisationerna
För att minska ungdomsarbetslösheten har man inom det sörmländska samordningsförbundet RAR satsat på vägledande koordinatorer. Förbundschef Ola Wiktorsson berättar att det finns koordinatorer i alla nio kommuner i länet och att de framförallt har två uppdrag.
– Dels ska de stötta organisationerna så att de har god kunskap om varandra och vilka insatser som finns. Men de vägleder också enskilda individer utifrån deras behov och de möjligheter som finns.
De olika rehabiliteringsinsatserna ägs och finansieras dock helt av medlemmarna, och det är upp till dem att utveckla och förbättra insatserna.

Utvärderingar efterlyses
Andreas Söderqvist och Ola Wiktorsson lägger båda stor vikt vid den neutrala arena som samordningen medför.
– Koordinatorerna finns inte i någon myndighetslokal utan i vad vi kallar neutrala lokaler, berättar Wiktorsson. Att det är en framgångsfaktor såg vi tidigt.
Inom samordningsförbundet RAR lägger man stor vikt vid att ta fram verktyg för att utvärdera effekten av samverkan.
– Jag tror att vi har en viktig roll men jag skulle vilja se en extern utvärdering som verkligen bekräftar det, säger förbundschef Ola Wiktorsson. Det är inte gjort. Vi kan ju stå här och säga att det här är bra, men det räcker inte tycker jag.
Sök
Sisu Radio
Andreas  Söderqvist från Ungdomsteamet Haninge berättade om hur man arbetar där. Detta uppmärksammades också av Sveriges Radio/sisuradio i ett inslag under måndagen