Tisdag: Näringsliv med samhällssyn

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1628
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Tema: Näringsliv med samhällssyn

Finsams målgrupp har av olika skäl svårt att komma in eller tillbaka till arbetsmarknaden. Ofta behövs möjlighet till arbetsträning. Då behövs engagerade arbetsgivare och arbetsplatser. Detta behandlades då Gotland ansvarade för Finsams frukostmöte den 3 juli.

Den anställde
Panelsamtalet inleddes av Sarah Sorgenfrei och Fideli Pettersson. Båda har via Finsamprojektet På Spåret gått från arbetsträning till arbete. Båda har diagnoser som försvårat skola och jobbsökande. Om det vill de berätta.
­– Det är viktigt att ha ett jobb, konstaterar Fideli Pettersson som nu arbetar på Ljugarns Handel. När man har arbetsträning eller praktik strävar man hela tiden efter att få ett jobb, utan lön klarar man sig ju inte. Det är bra att ha något att göra och få erfarenheter men om man börjar känna att det inte leder till arbete, då är det jättesvårt att hitta motivationen.
Jobb handlar också om självförtroende
– Jag trodde ingen skulle vilja ha mig kvar på en arbetsplats, tillägger Sarah Sorgenfrei, anställd vid Roma valskvarn. På mitt jobb accepterar de att det finns saker jag har svårt att göra. Jag känner att jag är behövd. Jag får jobba i den lugna takt jag klarar.
De två unga kvinnorna, som trots sina sociala svårigheter nu ställde sig på en scen under Almedalsveckan och berättade om sina erfarenheter, möttes av en lång och varm applåd från publiken.

Arbetsgivaren

Tobias Mattsson, butikschef på Rusta i Visby, är en av grundarna till Skarphäll Arbetsgivarring.
– Det är en modell för att skapa plats för arbetsprövning. Vi är en grupp företag som fungerar som en praktikpool för Arbetsförmedlingen. Vi började som ett Finsamprojekt. Nu rullar det på egen hand.

Paul Dino Larsson, handlare Ica Maxi stormarknad i Visby, har lång erfarenhet av ”lagbygge” på arbetsplatsen.
­– Det bästa laget är det som speglar samhället, beskrev han. Vi måste ge plats för alla. Och avdramatisera olikheter. Man ska bygga ett lag – och en arbetsplats – med en bra värdegrund.

Nätverken
Marianne Bogle avslutade med att berätta om det nationella och europeiska företagsnätverket CSR. Det innebär att företag, på eget initiativ, aktivt engagerar sig i samhällsutvecklingen.
– Företagen har idag fått en helt annan makt i världen, därmed måste de också ta ett större ansvar.
Corporate Social Responsibility innebär ett annat sätt att se på ekonomi, där mjuka värden står i fokus. Marianne Bogle tror att det saknas kunskap i styrelserummen, om hur företagen kan jobba med CSR och vilken typ av lönsamhet det genererar.
– När folk börjar förstå vad det här handlar om, då blir det mycket lättare att jobba med det.
CSR kan innefatta allt från miljö till sociala frågor och etik. Även de arbetsmarknadsfrågor som berör Finsams verksamhet har en plats, menar Bogle.
– Hur fler ska kunna komma in på arbetsmarknaden är en fråga som alla bolag måste prioritera. Hälsoperspektivet är en viktig del, idag står folk utanför arbetsmarknaden och de som är inne håller på att jobba ihjäl sig.

Läs mer på http://www.csrsweden.se

Sök