Onsdag: Det handlar om förutsättning

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1629
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Onsdag: Det handlar om förutsättning

Mobiliseringskurser, kooperativ, fortbildande film. Pressa arbetsgivare att våga öppna dörren. Samverkan har lett till en mångfald av metoder för att stödja personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) på arbetsmarknaden. Det blev tydligt under Finsams tredje frukostseminarium under Almedalsveckan.
Genom ett 3,5-årigt stöd från ESF har Östra Södertörns samordningsförbund drivit projektet KomAn och utvecklat en modell för att arbeta med målgruppen.

– I projektet ingår alltifrån personer med utmattningsdepression till de som är mer eller mindre borträknade från arbetsmarknaden, berättar projektchef Anna Lexelius. Många har kanske aldrig haft ett jobb.

Testa drömmarna
KomAn innefattar fyra insatser. Den första av dem är en mobiliseringskurs där de som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden får möjlighet att bygga upp självförtroendet, träna på vardagliga aktiviteter samt göra studiebesök hos arbetsgivare. För att testa om karriärdrömmarna motsvarar verkligheten.
– Vi hade en kille som ville bli politiker så han fick vara kommunstyrelsens ordförande under en dag. Men efter den dagen ville han inte det längre. Det var mycket mer administration och kontor än han hade föreställt sig.
Därtill har projektet innefattat anpassad vuxenutbildning, supported employment och socialt företagande som metod.
Kooperativ ökar delaktighet
– Vi har försökt att omvandla tidigare dagliga verksamheter till sociala företag, säger Lexelius. Genom ett kooperativt arbetssätt har brukarna blivit kooperatörer och driver själva verksamheten med handledare.
Det är bara två av tio verksamheter som blivit riktiga sociala företag enligt tillväxtverks kriterier, men även i övriga verksamheter märks en stor skillnad i metod och förhållningssätt mot den före detta brukaren, anser Anna Lexelius.
– Personen har fått en helt annan delaktighet och möjlighet att vara med och påverka produktionen. Och bestämma vad man ska göra med de pengar som kommer in i verksamheten. På så sätt ökar graden av självbestämmande och välbefinnandet på arbetsplatsen.

Våga fatta
Vid seminariet medverkade också Margareta Fagerhov och Yvonne Augustin från Bjuvs samordningsförbund. Fagerhov berättar att det var handläggarnas frustration över den dåliga kommunikationen mellan myndigheterna som triggade henne att dra igång satsningen på unga vuxna med NPF.
– Och att en ungdom som har en neuropsykisk funktionsnedsättning möter minst 17 myndighetspersoner mellan tio och 20 års ålder. Det tyckte jag var fruktansvärt
Projektet, som delfinansierats med statsbidrag, fokuserar på bemötande och samverkan. En viktig del har varit kompetensutveckling för handläggarna, där filmen Våga fatta spelat en stor roll.

Synkronisera rörelserna
Genom filmvisning, seminariedagar och samverkansgrupperna har berörda aktörer i kommunerna fått möjlighet att träffas och diskutera hur arbetet med målgruppen kan förbättras.
– Det handlar om att samverka, kommunicera, komma tillsammans, säger Margareta Fagerhov. Det är en stor vinst för den enskilde individen om vi kan vara två, tre handläggare istället för de ena efter den andra.
Thomas Rosenlundh, förbundsdirektör för Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg, håller med.
– Vi måste försöka synkronisera rörelserna så att vänster och höger hand håller ihop.

Bearbeta samhället
Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg har lagt mycket krut på att påverka arbetsgivare och offentlig sektor att våga öppna dörren för personer med NPF.
– Hur mycket vi än jobbar med individerna som vi möter så måste vi ha med människorna vid sidan av, säger Thomas Rosenlundh. Du måste bearbeta samhället också.
Rosenlundh är nöjd med att man lyckats få 20 procent av projektdeltagarna att gå vidare till studier och arbete.
– I Falköpings kommun, där vi jobbade med ungdomar i daglig verksamhet, har en individ gått vidare till arbete för första gången på 25 år. Det får du genom att du ger tid och med tiden skapar du tillit. Och det följer så mycket i dess spår.
Sök