Torsdag:Affärsidéer med social agenda

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1630
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Torsdag:Affärsidéer med social agenda

Sociala företag kan skapa arbetstillfällen för personer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Under torsdagens frukostmöte berättade två samordningsförbund hur de arbetar för en socialt hållbar ekonomi.
Med på seminariet fanns också Eva Ternegren från rådgivarorganisationen Coompanion i Göteborg. Hon berättade att enligt deras definition är sociala företag de företag som startat i syfte att skapa arbete åt människor som kommer långt ifrån arbetsmarknaden.

– Det handlar också om att göra människor delaktiga i företagandet, som ägare eller på annat sätt.

Vinst inte drivkraften

Enligt Ternegren är socialt företagande en växande företeelse som leder till mycket gott; anställning men också delaktighet i samhället, ny kunskap och att man kommer ifrån tidigare problem.

– De sociala företagen har inte som främsta drivkraft att göra vinst, sa Ternegren. Därmed inte sagt att de inte är vinstdrivande, det är de, men det är inte det som är intentionen när man startar.

Sprida kunskap

En som verkligen tagit fasta på detta är Conny Bringås, projektledare vid Nedre Siljans samordningsförbund. När han fick i uppdrag att titta närmare på förutsättningarna för att starta sociala företag i området gick mycket tid åt till att ”sälja in” konceptet bland kommunalråd och andra makthavare.

– Men det här är inte kommuner som direkt har kö in på näringslivskontoret för att starta företag, sa Bringås skämtsamt.

100 personer

När han så hittade ett rejält ämne för socialt företagande, en verksamhet som slukade kommunala bidrag, hjälpte han aktivt till i uppstartsprocessen. Idag är runt 100 personer i området involverade i socialt företagande.

– Jag lovar att idag är det ingen som har någon slags maktposition i kommunerna som rynkar på näsan åt sociala företag, avslutade Bringås.

Inte socialpolitik

Inom samordningsförbundet Östra Götaland har processen sett något annorlunda ut. Viktoria Strömberg, samordningsförbundets ordförande, berättar att de börjat med kunskapsinhämtning och omvärldsanalys.

– Vi var väldigt tydliga med att det här är arbetsmarknadspolitik, inte socialt arbete. Vi ville inte stödja enskilda företag utan nå fram till en stöttning som är mer strukturell och hållbar över tid.

Strateg rekryteras

Modellen består av tre delar: att främja framväxten av sociala företag, att implementera sociala kriterier i offentliga upphandlingar men också att få existerande företag att ta ett socialt ansvar. Just nu pågår rekryteringen av en strateg i socialt företagande.

– Jag tycker det är så roligt att vi faktiskt fått näringslivskontoren i samtliga tre kommuner att ta ansvar för den här tjänsten, sa Strömberg.

Här för att stanna

Norrköpings näringslivsdirektör Anne Revland fanns också på plats och förklarade deras synvinkel.

– Att bli duktiga på socialt företagande, det tycker jag är en självklarhet. Det här är någonting som är här för att stanna, det är jag övertygad om.

Att man valt att inte hetsa in uppstartsprocessen utan först skaffa kompetens och strategi, handlar enligt Revland om att socialt företagande bygger på en speciell logik. En affärsidé kombineras med en social agenda, en inte helt enkel ekvation.

– Det ska bli kul att återkomma om ett år och berätta hur det har gått.
Sök