Tisdag lunchseminarium

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1633
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Tisdag lunchseminarium

Behovet av samverkan är fortfarande stort men effekterna måste utvärderas bättre. Det var några av slutsatserna som drog vid tisdagens lunchseminarium under Almedalsveckan 2012.
– Samverkan – har det blivit mindre aktuellt under åren? Jag tror inte det, jag tror att det har blivit mer aktuellt.

Moderator Johan Jonsson, folkhälsochef i Västra Götalandsregionen, inledde tisdagens seminarium med att peka på det ökande behovet av samverkande myndigheter. Sedan Finsam drog igång har antalet aktörer breddats enormt, inte minst inom den privata sektorn, konstaterade han.

En insatskuvös

En panel av inbjudna gäster fick i uppgift att beskriva hur Finsam fungerar och vad som är syftet.

– När myndigheter kommer samman och ser individens behov så ser man en annan helhetsbild än i respektive myndighet, sa Ola Andersson, chef för s amordningsförbundet Göteborg Hisingen .

På så sätt kan man planera insatser på ett mer effektivt sätt och skapa en långsiktighet i rehabiliteringen, enligt Andersson.

– Det är som en kuvös för att starta igång insatser som inte ligger i de normala regleringsbreven för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller andra, sa Karl-Henrik Nanning (M), ordförande i samordningsförbundet Uppsala län. Alla kan säga att det här inte är min roll men gemensamt finns det faktiskt en roll och den ser man på ett mer basalt plan.

Hårda fakta efterlyses

Arbetsförmedlingens Henrietta Stein berättade om det Nationella rådets funktion.

– Rådet bildades för några år sedan för att kliva fram och ta mer ansvar på nationell nivå. Bli mer delaktiga i utvecklingen av Finsam och gemensamt driva vissa frågor mot politiken.

Per-Arne Andersson från SKL höll med och tryckte på vikten av att utvärdera och rapportera in resultat. För att utveckla Finsam och trygga en fortsättning.

– Vi vet att det enbart är hård fakta som gäller i slutändan när vi ska påverka politikerna. Att mäta samverkan tror jag är svårt, men vi kan mäta hur väl vi har lyckats och det måste rapporteras. Vi är så fokuserade på vad vi åstadkommer i vardagen men det finns någonting som ligger lite längre fram också.

Hälsningar till Kristersson

Panelisterna fick också lämna en hälsning till socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Vad kan han göra för att ge Finsam ytterligare en skjuts framåt?

Ola Andersson förespråkade en permanent lagstiftning, obligatorisk för alla kommuner.

– Om vi har lagstiftning i hela landet så kan vi också använda den på bättre sätt.

– Idag har vi alla våra Finsam-frågor under socialförsäkringsutskottet och kopplingen där är ganska tydlig, sa Karl-Henrik Nanning. I vår lagstiftning talar vi om arbetslivsrehabilitering, men arbetsmarknadsutskottet är inte en part där vi diskuterar och lyfter frågan. Vi måste in på arbetsdepartementet och utskottet.

Henrietta Stein höll med.

– Den nationella politiken är alldeles för stuprörsinriktad. De här frågorna måste upp på mitt departements agenda.
Sök