Torsdag lunch: Sociala investeringsfonder: Exemplet Norrköping

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1634
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Torsdag lunch: Sociala investeringsfonder: Exemplet Norrköping

Hur kan vi räkna på vinsterna av socialpolitiska satsningar? I Norrköping har man hittat en ekonomisk modell där framtida vinster är en del av kalkylen. – En del av det som vi tidigare inte hade råd med blir nu möjligt, säger Lars Stjernkvist (S), kommunalråd i Norrköpings kommun.
Ett tillskott till Finsams program under Almedalsveckan 2012 var två idéseminarier. På torsdagen lades fokus på sociala investeringsfonder; ett sätt att se vinsterna av sociala insatser i ett långsiktigt perspektiv.

– Om vi i Norrköping får ner arbetslösheten till riksnivå så skulle vi spara 130 miljoner kronor i sociala kostnader, säger Stjernkvist, men eftersom det inte funnits någon ekonomisk modell för hur vi kan räkna in de där framtida vinsterna så har vi aldrig råd att göra något.

Långsiktig satsning

Lars Stjernkvist (S) berättar att Norrköping har en speciell situation, då kostnaderna för social utslagning är fortsatt höga trots att utbildnings- och inkomstnivåer har ökat mycket. De sociala investeringsfonderna möjliggör nya krafttag.

– En full politisk enighet är nästan en förutsättning, tror Stjernkvist. Det här handlar ju om långsiktiga satsningar. En del av vinsterna uppstår ju först om 5, 10, 15 år.

Viktigt visa effekt

Gunnar Axén (M), ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott, följer försöken i Norrköping och andra kommuner med stort intresse.

– Men det är viktigt att en investering verkligen visar sig vara en investering, säger Axén.

På samma sätt som samordningsförbundens verksamhet är det viktigt att den här typen av satsningar går att utvärdera. Att visa på effekten för att kunna jobba vidare.

Krav på bevis

– Kravet vi ställde för att söka pengar från fonden var att det inte räcker att vi tror och hoppas att en fritidsgård leder till minskad social utslagning, inflikar Lars Stjernkvist. De måste leta bevis med hjälp av forskning, erfarenhet, andra kommuners exempel.

Hittills har fyra projekt fått pengar från Norrköpings sociala investeringsfond som består av 40 miljoner kronor.

Samordning viktig

När moderator Tomas Rosenlundh, förbundschef SkövdeHjoTiBorg samordningsförbund, inflikar att modellen borde kunna användas av andra parter – inte minst samordningsförbunden själva – så håller Stjernkvist med.

– Ska man utveckla den här idén så gör man det bäst tillsammans med andra. Vinsten kanske uppstår i landstinget eller i arbetsförmedlingens redovisning, inte i kommunens budget.
Sök