Webbplats: USF

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1654
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

UTVECKLING:SOCIALA FÖRETAG (USF)

SLUTRAPPORT

Projektet Utveckling:Sociala Företag (USF) avslutades 2014-12-31.

Här finns slutrapporten som som nedladdningsbar pdf

 

---

CAFÉ NYFIKET

Caféverksamheten på Wisbygymnasierna är det färskaste av de sociala företagen på Gotland. Under en startperiod drivs verksamheten med stöd från Coompanion. Målet är att ”navelsträngen” klipps av när caféerna klarar av att stå på egna ben.

LÄS MER HÄR

 

TYDLIG TREND PÅ SOCIALA KRAV VID UPPHANDLINGAR

– Det finns många möjligheter att ställa sociala krav vid upphandlingar. Men det är bättre att ställa dem i avtalsvillkoren än som skallkrav.

Det var ett av juristen Magnus Josephsons huvudbudskap vid ett seminarium om sociala krav i offentliga upphandlingar som hölls på Visborg den 29 april. Arrangör var Finsamprojektet Utveckling Sociala Företag tillsammans med Coompanion, Almi och Företagarna på Gotland. LÄS MER HÄR

 

 

ARBETSINTEGRERADE SOCIALA FÖRETAG

Arbetsintegrerade sociala företag är organiserade så att de anställda arbetar 100 procent av sin egen förmåga.

För personer som står långt från arbetsmarknaden kan sociala företag bli en viktig vändpunkt. Genom dessa företag ges människor möjlighet att påverka sitt liv och få ett jobb. 

 

På Gotland finns sju arbetsintegrerade sociala företag (se spalten till höger). Sett till antalet invånare är det flest i landet.

FAKTA: Ett arbetsintegrerat socialt företag kan vara organiserat som förening, aktiebolag eller stiftelse. April 2012 fanns 271 sociala företag i Sverige, en ökning med 64 de senaste åren. I företagen deltar 8 900 personer, varav 2 592 är anställda. (Källa: Tillväxtverket)

PROJEKTBESKRIVNING

Bakgrund: Erfarenheten har visat att kunskapen om socialt företagande behöver stärkas i regionen.

Målgrupp: Målgruppen för dessa insatser är i första hand anställda och förtroendevalda inom den offentliga sektorn samt privata näringslivet, föreningar och organisationer i regionen. I förlängningen ska projektet leda till att fler individer får möjlighet till arbete och egen försörjning i arbetsintegrerade sociala företag.

Om arbetsintegrerade sociala företag: Inom vissa grupper är risken för arbetslöshet och utanförskap särskilt stor. Särskilt utsatta grupper är personer med olika funktionsnedsättningar och personer med beroendeproblematik eller annan psykosocial problematik.

Projektet pågår mellan 1 januari 2013 till 30 april 2015.

KONTAKT

Birgitta Nylund, projektledare


E-post: birgitta.nylund@gotland.se
Telefon: 0498- 26 98 13
Mobil: 070 – 447 70 85
Post- och besöksadress: Region Gotland, Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Webb: www.finsamgotland.se/USF 

Sök
PROJEKTET: organisation
Projektets styrgrupp:
Marica Gardell, RG
socialchef
 
Tina Ersson, AF
arbetsförmedlingschef
 
Caisa Skoggren, FK
enhetschef
 
Eva Jupiter, FinsamGotland
samordnare
 
Ritva Norrby, RG
strateg
 
 
Referensgrupp 1 (politik)
Åke Svensson (S)
Brittis Bentzler (V)
Stefaan De Maerker (MP)
Stefan Wramner (M)
Eva Nypelius (C)
 
Referensgrupp 2
Arbetstagarorganisationerna
 
Referensgrupp 3
Brukarorganisationerna
 
Referensgrupp 4
Näringslivet

Tillkommer: Referensgrupp med de fackliga organisationerna.

SOCIALA FÖRETAG PÅ GOTLAND

VISBY CATERING
Åkermansvägen 2, Visby
Telefon:072 530 55 71  

ÅTERANVÄNDARNA
Herkulesvägen 1, Visby (ny adress 1 mars).
Telefon: 076 586 22 38  

E-post:info@balticseadesign.se

LÖVSTAKOOPERATIVET
Lövsta Landsbygdscentrum, 622 54 Romakloster
Telefon: 0498 - 21 83 74
Mobil: 070 -44 70 028
E-post: info@lovstakoop.se
 
Ekonomisk förening
Sicklingsvägen 7
623 77 Klintehamn
Telefon: 0498 - 24 01 89
E-post: Suderviljan@hotmail.com
 

MILJÖVERKSTAN
Merkuriusgatan 2, 621 41 Visby

GOTLANDS SKOG OCH MILJÖ
Storgatan 70, 623 50 Hemse

(Företaget CYKELVERKSTAN i Visby är vilande tills vidare)