VILL DU VETA MER?

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1660
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

VILL DU VETA MER?

Här finns information om Sofisam, Skoopi, Coompanion och Tillväxtverket.

SOFISAM

Webbplatsen Sofisam

Här kan du läsa vad arbetsintegrerande socialt företagande innebär

Webbplatsen SOFISAM (www.sofisam.se)  publiceras i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Tillväxtverket - i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Skoopi.

Här finns information om start och utveckling av arbetsintegrerade företag exempel på insatser från myndigheterna som kan användas i företagen. Här finns också en lista över sociala företag i Sverige.

SKOOPI

Skoopis webbplats

SKOOPI är de Sociala arbetsKOOPerativens Intresseorganisation.

SKOOPI (www.skoopi.coop) ger stöd och utbildning till arbetsintegrerade sociala företag i Sverige. Föreningen arbetar också med med opinionsbildning för att påverka förutsättningarna för att starta och driva sociala arbetskooperativ och arbetsintegrerande sociala företag.
SKOOPI har ett drygt hundratal medlemsföretag.


COOMPANION

Coompanions webb

Coompanion är rådgivare för start och utveckling av  företag.

COOMPANION (www.coompanion.se) arbetar mycket med arbetsintegrerade sociala företag. Rådgivningen är kostnadsfri.

Coompanion finns på 25 ställen i Sverige, bland annat Gotland (www.coompanion.se/gotland)
Besöksadress: Donners Plats 1, 621 57 Visby
Rådgivare: Thomas J. Gustafsson, e-post: thomas.jg@coompanion.se.

TILLVÄXTVERKET

Tillväxtverkets webbplats

Tillväxtverket underlättar förnyelse i regioner, och gör det enklare för företag. Här finns alla insatser samlade.

Tillväxtverket (www.tillvaxtverket.se)är en statlig myndighet för näringslivsutveckling. En uppgift är att samverka med myndigheter och företag för att underlätta utvecklingen av arbetsintegrerade sociala företag.


Tillväxtverket producerar trycksaker och informationsmaterial om socialt företagande, och hur det fungerar. Trycksakerna kan beställas direkt från myndigheten - eller laddas ner som pdf.
Se rubriken TRYCKSAKER på projektets startsida (www.finsamgotland.se/USF)