JANUARI 2013

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1666
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

DET HANDLAR OM EGENMAKT!

JANUARI 2013: Ett frukostmöte om individens möjlighet att ha makt över sin egen situation, sina arbetsuppgifter, sin närmiljö med mera.

 

Föreningen Grunden från Göteborg stod för programmet vid Finsams frukostmöte den 29 januari. De två styrelseledamöterna Ann Holmberg och Pavide Pipino inledde med att berätta om föreningens verksamhet.

- Vi arbetar för att alla ska få var med och bestämma. Men vi måste få tid och coachning för att kunna vara med på allvar, sa Pavide. Vi kräver att bli bemötta som värdefulla personer med alla de mänskliga rättigheter som varje medborgare har.

– Vi deltar i debatter och skriver insändare och vi har en egen Grunden-tidningen för våra medlemmar, tillade Ann. Dessutom sänder vi radio ett par gånger i veckan.

GENUS OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING

1,6 miljoner svenskar har någon form av funktionsnedsättning. Trots det har ingen forskning gjorts kring genusfrågor och funktionshinder.

Genom intervjuer har Grunden kommit fram till att det finns en stor kunskapsbrist också hos personal som arbetar med människor med funktionsnedsättning.

Det leder till väldigt stereotypa arbetsuppgifter, där män och kvinnor gör olika saker. Kvinnorna jobbar ofta med café och grabbarna med snickeri.

– Rutiner och fördomar styr vardagen och vi har olika förväntningar på vad vi kan både på jobbet och i hemmet, förklarade Pavide.

– Vi vill uppmuntra samtliga verksamheter som erbjuder tjänster och service enligt lagarna LSS och SoL att skriva handlingsplaner för likabehandling och jämställdhet för alla, uppmanade Ann.

– Samtliga!, underströk Pavide med eftertryck. Inte som idag endast för personal!

VI ANDAS SAMMA LUFT

Föreningen Grunden har också producerat filmer – bland annat Kärlek och sex samt en om Dubbelt utsatt av våld i nära relationer – som fått internationell uppmärksamhet. Filmerna används som diskussionsunderlag, bland annat kring jämställdhet.

En stor och viktig fråga gäller jämställdhet inom LSS och SoL, där Grunden tagit fram ett gediget utbildningsmaterial i en bok med tillhörande filmer. Materialet är skrivet på lättläst och med förklarande pictogram [1].

­– Innehållet är hämtat från vår verklighet, berättade coachen Patricia Martinez. Vi har samlat olika historier och gjort ett manus utifrån det . Vi anser att de som jobbar med schemaläggning och liknade att fundera på hur man jobbar med tjejer och killar. Man måste mäta och veta och ta reda på fakta. Vi får inte gissa hur det är!

– Alla ska höras, både kvinnor och män, sa Ann Holmberg. Tänk på att alltid samtala med den det berör. Fråga hur ni ska göra för att stötta personen, så att den kan bli bättre på att klara sig själv!

– Vi pratar mycket om makt, tillade projektledarcoach Maria Lindqvist Kitschke. Makt är en relation mellan personer. Det blir alltid en större uppförsbacke för en person mer funktionsnedsättning.

– Det är likadant med identitet, fortsatte hon. När man handlar är man kund, på en rockkonsert är man en groupie i publiken. Det är viktigt att få äga det.

– Först och främst är man en människa som vem som helst, sa Ann.

– Och tänk på individen, avslutade Pavide. Ingen ska sättas i fack beroende kön.

[1] Pictogram är ett visuellt språk framtaget för personer som har svårt att tala, läsa och skriva.

Föreningen Grunden Göteborg...

....ägs och kontrolleras av medlemmarna själva. Föreningen arbetar mot fördomar och diskriminering och utanförskap på grund av funktionshinder, kön, religion, språk med mera. Läs om Grunden här (länk till Grunden Göteborg) .

Föreningen Grunden Göteborg med cirka 450 medlemmar och har funnits 12 år.

Styrelsen träffas varje månad. Styrelsens elva ledamöter kan ta hjälp av en coach för att ta rätt beslut.

Föreningen Grunden är till för personer med intellektuellt funktionshinder.

Grunden ingår också i internationella samarbeten inom Europa med Japan och i Latinamerika.

Sök
STOPPA SÄGA ORDET UTVECKLINGSSTÖRD

Detta är en kampanj som ingår i Grundens jämställdhetsprojekt:

– Det är att dags att säga stopp till ord som särbehandlar, säger initiativtagaren Ann Holmberg. Vi är inte störda personer. Vi utvecklas som alla andra.

Kampanjen finns bland annat på Facebook.

 

MEDIA

Radio Gotland intervjuade innan frukostmötet. Samtalet börjar 14.20 minuter in på länken nedan.

Länk till GOMORRON GOTLAND, 29 januari 2013.

BOK OCH FILM. Föreningen Grundens utbildnings- och diskussionsmaterial: Om jämställdhet inom LSS och Sol.

VI ANDAS SAMMA LUFT är ett utbildningsmaterial om jämställdhet.

det är en bok och en film som producerats av Föreningen Grunden. Här finns samtal om kön, identitet, diskriminering och makt.

Filmavsnitt visar händelser och situationer från verkligheten.

Materialet kan beställas här (länk)

Eller telefon 031-707 20 60

 

HITTA TILL GRUNDEN

Adress: Svangatan 4a Göteborg
Hållplatsen: Ejdergatan (spårvagn 8 och 6)

Länk till hemsida: http://grunden.se/wp/