Positiv delrapport vid Förnyelsedagen

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1672
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

POSTITIV DELRAPPORT

Det går framåt för projektet Unga Kvinnor. Flera deltagare har fått jobb och inlett studier och har därmed gått vidare på egen hand. Andra är på god väg mot arbetsmarknad och studier.

Lagom till Region Gotlands Förnyelsedag har projektet sammanställt en delrapport (se spalten till höger).

Det är med allvar projektet Unga Kvinnor sticker ut näsan och sätter ner foten. Alla deltagare som fullföljer sin handlingsplan garanteras lönearbete.

Garanterar jobb
Ett tufft löfte, inte minst i lågkonjunktur.

– Vi måste respektera att det är svårt för företag att anställa i tider som dessa, konstaterar projektledare Susanne Johansson. Det är faktorer vi inte kan påverka. Men vi löser det alltid! Vi kan garantera arbete till alla deltagare som fullföljer handlingsplanen.

Fantastiska företag och föreningar
Ola Mårtensson har lång erfarenhet som nära stöd för deltagarna och kontaktperson mot arbetsmarknaden. Han berättar om den goda vilja som finns i det gotländska samhället.

– Små företag och föreningar är fantastiska, säger han. Vi har exempel på enmansföretag som anställer en deltagare från oss. Då ska man minnas att det är ett stort steg att gå för ett litet företag, från att vara ensam till att anställa.

Delrapporten sammanställdes till Region Gotlands förnyelsedag den 7 mars 2013.

Finsamprojektet Unga Kvinnor var en av 36 verksamheter som nominerats till det nyinstiftade Förnyelsepriset.

Läs mer om Unga Kvinnor här

Läs mer om Region Gotlands förnyelsedag här.

Sök

DELRAPPORT våren 2013

Tre deltagare har fått anställning under 2013.
En deltagare har inlett universitetsstudier, januari 2013.

Av projektets nuvarande 17 deltagare är åtta inskrivna vid Arbetsförmedlingen.

Tillsammans med ytterligare två beräknas de vara anställningsklara under våren/sommaren 2013.

En deltagare planerar att påbörja studier vid Komvux mars 2013.
En får lön vid halvtidsvikariat sedan augusti 2012.
En fortsätter högskolestudier på distans.