APRIL 2013

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1705
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

APRIL 2013

Finsams frukostmöte den 23 april 2013. Medverkan: Berth Danermark är professor i sociologi vid Örebro universitet, med samverkan som forskningsområde.