Måndag frukost

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1713
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Ungdomar i Ingenmansland

Vad kan samhället göra för de ungdomar som varken arbetar eller studerar? De som har hamnat i ett Ingenmansland och saknar förutsättningar att klara sig bra i livet. Den frågan stod i fokus under måndagens frukostseminarium,  Almedalsveckan 2013.

Gruppen unga som varken studerar eller arbetar växer. För dem som inte fixar skolan saknas alternativ. Ofta finns en komplex livssituation. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är inte ovanligt.

 
Vad behöver de för att gå vidare?
Kultur på recept kan var en metod.

Formellt samarbete med arbetsgivare är en annan.

Kultur på recept 2.0

Kultur på recept 2.0 Skånemodellen är ett konkret exempel från Region Skåne. Där har sociala myndigheter krokat arm med kultursektorn för att erbjuda en ny form av rehabilitering. Kultur på recept började som ett pilotprojekt i Helsingborg 2010. I dag involverar satsningen de flesta vårdenheter i staden.

– Det är rehabkoordinatorn på varje vårdenhet som ger receptet till patienten. När patienten sen kommer till mig, som arbetar på kulturhuset, då kliver patienten in i receptet och blir deltagare, säger kulturkoordinator Malin Bennborn.

Bred satsning

Satsningen riktar sig inte bara till ungdomar. Målgrupp är personer mellan 17 och 68 år som har en pågående eller hotande sjukskrivning, som riskerar social isolering eller är drabbade av psykisk ohälsa. En viktig del är den gemenskap som skapas när deltagarna möts för att ta del av och utöva kultur. Receptet innehåller allt från besök på slott och museer, till ukulelekurs och sång.

– Förutom att den enskilde och samhället förhoppningsvis kan vinna på detta så får vården ett nytt verktyg i sin rehabiliteringslåda. Och kulturen får ett bättre verktyg för att nå målen om delaktighet och tillgänglighet, säger Christina Gedeborg-Nilsson, processledare i Region Skåne.

Vikten av tidiga insatser

Vid seminariet deltog även Eva Franzen som jobbar i den statliga utredningen ”Unga vuxna som varken studerar eller arbetar”. Utredningen presenterar sitt slutbetänkande i oktober men ett delbetänkande för ungdomar upp till 20 år finns redan.

– Utgångspunkten är tidiga insatser. Vi kan inte nog peka på det. Det är långt, långt innan man är en ung vuxen utan jobb och utbildning som insatserna måste till, säger Eva Franzen.

Utredningen vill se att statens arbetsmarknadspolitiska åtgärder förbättras, så att de är bättre anpassade till målgruppen och garanterar heltidsaktivitet. Därtill föreslås ett ökat dokumentationskrav på kommunal nivå.  

– Vi tror att det är viktigt. Kommunerna måste börja föra ett register på de här ungdomarna. Då blir arbetet strukturerat och skapar förutsättningar för att kunna veta något om de insatser vi ger, säger Eva Franzen.

Engagerat näringsliv

Andreas Söderqvist från Grenverket, Södertörns samordningsförbund berättar om en sådan insats. Där har man försökt ta vara på det lokal näringslivets engagemang – och har upptäckt att detta är väldigt stort.

– Många arbetsgivare ville arbeta aktivt med socialt ansvarstagande. Genom att få dem att förstå att de behöver se andra typer av kompetenser så har vi möjlighet att komma in på företagen med våra ungdomar, säger Andreas Söderkvist.

 

 

 

 

ATT RUSTA OCH ATT SKAPA  Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning?  Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?   Att rusta och att skapa är den röda tråden för FINSAMs serie frukostmöten och lunchseminarier i Almedalen 2013.  Samverkan

 

Sök
NÄR och VAR

TID: Måndag den 1 juli 2013

PLATS: Restaurang Joda bar och Kök, Skeppsbron 24, Visby
 

TILLGÄNGLIGHET: Länk till Gotlands tillgänglighets- guide, Joda Bar & kök