Tisdag frukost

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1714
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Om FunkA och samverkan

Personer med funktionsnedsättning står oftare än andra utanför arbetsmarknaden.

Hur kan vi underlätta för denna grupp att nå sysselsättning och aktivt liv?

Finsamprojektet "Koll på läget" hjälper unga med lindrig utvecklingsstörning. "Skuggan i Höganäs" ger unga med aktivitetsersättning en ärlig chans att prova arbete.

Cristina Husmark-Pehrsson, ansvarig FunkA-utredningen, inledde frukostmötet.

– FunkA-utredningen är ett mycket angeläget uppdrag från regering, sa hon. Vi har tittat på vilka insatser som fungerar bäst för dem som behöver dem mest. Och finns det insatser och system som låser in människor istället för att hjälpa dem vidare?

Rusta, skapa, samverka

Cristina Husmark-Pehrsson såg kopplingen till FINSAMs övergripande tema under Almedalsveckan: Rusta, skapa – och samverka.

– Det är precis det jag vill komma fram i utredningen. Det handlar om insatser för att förebygga ett bestående utanförskap. Det handlar om vilka insatser vi ska göra i form av lönestöd så att det leder vidare till arbete. Men vi ska också titta på personer som redan han sjuk- eller aktivitetsersättning. Mitt hjärta klappar då särskilt för att de unga ska få möjlighet att komma tillbaka.

Hon konstaterar att för många av dem som idag är står utanför arbetsmarknaden på grund av funktionsnedsättning, själva anser att de skulle kunna jobba. Det är relativt små insatser som behövs för att de ska komma till arbetsmarknaden.

– Tiden är avgörande, avslutade hon. Idag tar det alldeles för lång tid från det att man knackar på dörren till Arbetsförmedlingen till dess alla beslut om lönestöd och likande är klara.

Två lönestöd

FunkA-utredningen föreslår att antalet olika lönestöd minskas från fem till två: Trygghetsanställning för dem som har långvariga stora bekymmer. Utvecklingsanställning för dem som har mindre problem, ett lönebidrag med påslag i form av möjlig rehabilitering eller utbildning.

Utredningen föreslår också att lönestödet ska öka. Arbetsförmedling föreslås få fler SIUS-konsulter för att kunna snabba upp utredningarna. Slutligen föreslår utredningen också ökat stöd till arbetsgivarna och kompletterande aktörer – bland dem samordningsförbunden.

Anti-krångel hos Försäkringskassan

Försäkringsdirektör Svante Borg berättade om Försäkringskassans anti-krångelsatsning.

– Det är inte bara livet som är krångligt för den som har en funktionsnedsättning, inledde han. Vi på Försäkringskassan ska inte krångla till det ännu mer.

Centrala ord är: Samverkan, flexibilitet och kunskap.

– Samverkan är själv nyckeln, förklarade han. Där kan vi bland annat se att samordningsförbunden har stor ”mjuk” kunskap om de orter där man verkar. När det gäller flexibilitet handlar det om att hitta enkelheten och individuella lösningar för de många olika grupperna med funktionsnedsättning.

Vad gäller kunskap har flera satsningar gjorts de senaste åren. Det har då har det främst handlat om kunskap kring funktionsnedsättningar.

– Men frågan är om det inte är kunskap om gränsen mellan funktionsnedsättning och samhället vi behöver. För att förenkla: vi behöver inte kunna mer om ”sjukdomar”, vi behöver veta mer om hur ”symtomen” påverkar det dagliga livet, avslutade Svante Borg.

Koll på Läget

Koll på Läget i Linköping är ett samverkansprojekt där Finsams alla parter medverkar. Målgruppen är elever på gymnasiesärskolan, med lindrig utvecklingsstörning

– De saknar förankring i jobb, sysselsättning och sociala sammanhang, förklarade specialpedagog Karin Nilsson. Målet är att öka delaktigheten och antalet som har någon form av anställning.

– Vi arbetar bland annat med att ge eleven insikt i sina egna styrkor och svagheter, fortsatte arbetsterapeut Gertrud Dahl. Att få hjälp att bygga upp dagliga rutiner är en annan framgångsfaktor. Det är kunskap som både individen - och en arbetsplats behöver ha känna sig trygg i vad eleverna behöver för att det ska fungera bra. Tillsammans lägger vi ett pussel mot framtiden. Alla elever som går ut gymnasiesärskolan ska ha en handlingsplan.

Skuggan Höganäs

Skuggan Höganäs riktar sig till unga med aktivitetsersättning. Finsams uttalade uppdrag är att söka ge dem en ärlig prövning ut på arbetsmarknaden.

– Vi ska alltså göra något som inte görs av någon annan, konstaterade förbundssamordnare Anneli Söderhjelm. Vi kom fram till att det som behövs är en person som är med i det dagliga livet och ger ett ärligt och nära stöd. Bildligt talet blev det en skugga – en agent eller livscoach.

Att skapa tillit och förtroende är viktigt. Många i målgruppen har varit socialt isolerade under lång tid. Därefter tas kontakt med arbetsplats och arbetsgivare. ”Skugggan” hjälper då till med utbildning på arbetsplatsen och arbetsgivaren, att förklara vilka behov individen har. Inledningsvis finns Skuggan är med på arbetsplatsen som ett stöd för båda parter.

– En grupp vi tidigare ofta glömt bort är de närstående, släkt och vänner som finns kring individen. Där finns ofta en oro om vad han eller hon klarar av – och vad som ska hända sedan. Hur ska det gå med bostad och kontakterna med Arbetsförmedlingen. Där behöver vi hjälpa till.

– Det handlar om att få bättre livskvalitet, så nära arbetsmarknaden som möjligt, avslutade Anneli Söderhjelm.

ATT RUSTA OCH ATT SKAPA  Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning?  Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?   Att rusta och att skapa är den röda tråden för FINSAMs serie frukostmöten och lunchseminarier i Almedalen 2013.  Samverkan

Sök
NÄR och VAR

TID: Tisdag den 2 juli 2013.

PLATS: Restaurang Joda bar och Kök, Skeppsbron 24, Visby
 

TILLGÄNGLIGHET: Länk till Gotlands tillgänglighets- guide, Joda Bar & kök