Tisdag lunch

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1715
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

UNGA PÅ GRÄNSEN TILL UTANFÖRSKAP

Hur vänder vi när det börjar rulla utför?

Det handlar om att arbeta långsiktigt och att ta sig tid att lyssna, menar Carin Götblad. Vi måste tala med de unga - inte bara tala om dem

Carin Götblad har tidigare varit länspolismästare i Stockholm och Gotland. För närvarande är hon regeringens samordnare mot våld i nära relationer, ett uppdrag hon har fram till 2014

– Min röda tråd – oavsett var jag arbetat – är barn och unga, inledde hon. Det är där vi har möjlighet att påverka och förändra. Som ung får man en andra och tredje chans. Det behöver inte vara stora saker – men vi måste arbeta långsiktigt.

Ungdomsråd

Med insikten om att vi i Sverige är bra på att tala om unga, inte med dem startade Carin Götblad ett ungdomsråd när hon tillträtt som länspolismästare i Stockholm.

– Ingen grupp har betytt mer för mig när det gäller att komma fram till ett antal stora strategiska som präglade den verksamhet jag byggde upp i Stockholms län.  

Till ungdomsrådet bjöd man in unga med egen eller nära erfarenhet av kriminalitet.

– Alla sa att de hatade polisen och det gjorde alla deras vänner också. Ingen av dem kände eller hade träffat någon polis. I det läget var det inte svårt att förstå vad det första steget måste bli. För om människor inte träffar varandra i vardagen får de fördomar mot varandra.

Långsiktigthet

Ungdomsrådet ledde till lokala poliskontor i alla förortsområden, med poliser som jobbar långsiktigt och framför allt samarbetar och lyssnar på ungdomar. Ungdomsrådet blev kvar även om ungdomarna byts ut i takt med att de växer upp.

– Jag tycker att alla myndigheter bör ha ett ungdomsråd, konstaterade Carin Götblad. Det kan vara jobbigt i början men det blir bättre och ger bra resultat.

Ojämlika förhållanden

– Vi pratar ofta om ungdomar som om det var en homogen massa. Men det finns ingen grupp där förhållandena är så ojämlika. De flesta ungdomar har fått det bättre materiellt sett. Men den grupp som hamnar utanför har fått det sämre och ”faller hårdare”.

– Det finns ungdomar som kommer från familjer där ingen vuxen någonsin haft ett arbete. Vi har också familjer där de flesta vuxna lever av kriminalitet. Vi måste bygga upp system som ger ungdomarna andra och tredje chanser. Och vi måste ha poliser som jobbar nära och jobbar tillsammans med unga.

Möjligheternas glasögon

– Sätt på glasögonen möjligheter, uppmanade Carin Götblad avslutningsvis. Sverige är ett land där det går att göra mycket om vi har rätt inställning och hjälps åt – så finns möjligheter för alla!

Råd till myndigheter och organisationer.

Carin Götblad fortsatte med att ge några råd till organisationer och verksamheter.

  • Släpp in annorlunda erfarenheter och bejaka det. Även dyrköpta erfarenheter – sådant man inte är stolt över – är bra om det lett till lärande.
  • Förändringar börjar med högsta chefen. Det görs väldigt mycket arbete på mellannivå. Men allt står och faller med eldsjälarna om inte högsta chefen kliver fram och tar varje tillfälle att tala om vad som gäller och vad som är viktigt.

 

ATT RUSTA OCH ATT SKAPA  Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning?  Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?   Att rusta och att skapa är den röda tråden för FINSAMs serie frukostmöten och lunchseminarier i Almedalen 2013.  Samverkan

Sök
När och VAR

TID: Tisdag den 2 juli, 12:00 - 12:45.

PLATS: Restaurang Joda bar och Kök, Inre gården, Skeppsbron 24, Visby

ARRANGÖR: Nationell Rådet och Nationella Nätverket för Samordningsförbund

TILLGÄNGLIGHET: Länk till Gotlands tillgänglighets- guide, Joda Bar & kök