Torsdag frukost

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1717
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Att få jobba 100 % av sin förmåga!

Hur skapar vi de alternativa jobben för grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden?

Jobb i sociala företag kan också bli vändpunkt. Där jobbar alla 100 % av sin egen förmåga.

Arbetsträning betyder mycket för deltagaren – och för arbetsgivaren ett ansvar. Vilket stöd behöver arbetsplatsen?

Eva Carlsson från Tillväxtverket inledde med en kort beskrivning av sociala arbetsintegrerade företag är: Det är företag som driver näringsverksamhet, det vill säga producerar och säljer varor och tjänster. Mål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/ eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle.

Företaget ska också skapa delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt. I huvudsak ska vinsterna investeras i egna eller liknande verksamheter.

Slutligen ska de sociala företagen vara organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

– Från Tillväxtverkets sida samverkar vi med SKL, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen, berättade Eva Carlsson. Vi vill påverka förutsättningarna för de sociala företagen och kooperativen. Vi ser till exempel att de olika regelverken för individens försörjning inte alltid bidrar till den långsiktighet som krävs inom social företag.

USF:Utveckling sociala företag

Antalet sociala företag är förhållandevis stort på Gotland. Men det finns underlag för fler konstaterar Birgitta Nylund.

– De sju sociala företagen på ön sysselsätter ungefär 100 personer. Men det finns behov för fler. Vi har drygt 300 gotlänningar med funktionsnedsättning är inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Inom socialtjänsten finns också grupper som uppbär försörjningsstöd. Dessa behöver platser för träning och stödinsatser, för att komma in på arbetsmarknaden.

Projektet USF, Utveckling:Sociala företag, är ett strategiskt projekt. Ett syfte är att  personal inom offentlig verksamhet och i det privata näringslivet ska känner till vad socialt arbetsintegrerat företag är – och ser det självklart som ett alternativ vid upphandlingar av vissa tjänster.

Ett annat är att bygga upp en stödstruktur för de företag som redan är igång. Kanske ett socialt företag som säljer administrativa tjänster till de övriga.

Att rusta och ge stöd

Genom sociala arbetsintegrerade företag skapas en ny arbetsmarknad. Men det finns också befintliga arbetsplatser som tar emot personer som behöver extra stöd för att få ett jobb. Ewy Pettersson var en sådan person, nu har hon jobb i växeln vid Korpens vattencenter i Visby.

Ewy Petterson kom till frukostseminariet som en färgstark virvelvind, i blå jacka, knallblå stövlar och rött hår. Så har det inte alltid varit.

– Jag levde i en bubbla där det var jag och min lägenhet. Jag lämnade min dotter på dagis, sedan satt jag hemma. Men det var tack vara min dotter jag förstod att jag mådde dåligt och att jag fick hjälp.

Ewy flyttade tillbaka till Gotland från fastlandet. Efter en tid kom hon via familjebehandlarna och psykiatrin i kontakt med projektet Unga kvinnor där hon erbjöds arbetsträning.

– Min självbild var att jag skulle jobba vid en dator i en mörk lite låda utan fönster. Jag ville inte träffa någon. Nu sitter jag i en reception och möter människor varje dag. Det är tvärtom vad jag trodde att jag skulle göra.

Det berättar Ewy där hon står stadigt och talar från scen inför en fullsatt lokal och andlöst lyssnade publik under Almedalsveckan.

Arbetsplatsens behov

Anna Sandell Skoggren är arbetsgivaren som anställt Ewy.

– Det var Susanne Johansson från projektet Unga Kvinnor som tog kontakt med oss, berättar Anna Sandell Skoggren. Hon har också varit vår kontakt och stöd under den här tiden. Det handlar om att ha tålamod och se potentialen och möjligheterna.

– En viktig del är att hitta arbetsgivare som vill ta emot personer för arbetsträning och göra en social insats, tillägger Susanne Johansson.

– Man måste vara beredd att investera tid, det ska man vara medveten om, fortsätter hon. Den framgångsfaktor vi ser är att vi kunnat ge personligt stöd. Vi varit med som handledare på arbetsplatsen. Vi har hela tiden funnits till hands, både i med och motgång, för att stötta arbetsgivaren och deltagaren.

– Utbildning är också viktig, tillägger hon. Vi talar om individens behov, inte om funktionsnedsättningar. Vårt mål är att skapa en miljö där det fungerar bra för alla parter.

Ytterligare en person betyder mycket för Ewy och den livsresa hon gjort. Det är Vivianne Thomsson, som genom projektet blivit Ewys mentor eller ”storasyster”.

– Jag finns där privat, vi träffas på fritiden, med barn, tacokvällar och fika. Faktum är att detta är första gången jag träffar Ewys chef.

– Det har varit fantastiskt att lära känna Ewy, avslutar hon. Det är ju det här det handlar om, vi behöver alla människor som tror på oss, för att vi ska utvecklas.

 

ATT RUSTA OCH ATT SKAPA  Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning?  Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?   Att rusta och att skapa är den röda tråden för FINSAMs serie frukostmöten och lunchseminarier i Almedalen 2013.  Samverkan

Sök
NÄR och VAR
TID: Torsdag 4 juli
Klockan 8.00- 8.45 Frukost serveras från 7.30.

PLATS: Restaurang Joda bar och Kök, Skeppsbron 24, Visby

TILLGÄNGLIGHET: Länk till Gotlands tillgänglighets- guide, Joda Bar & kök