Åsa Nilsonne

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1830
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Medveten närvaro

Åsa Nilsonne professor i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet. Hon är också författare både inom fack- och skönlitteratur.

Psykiatrin har länge vetat mindre om orsakerna till de tillstånd vi behandlar, eller försöker behandla, än andra medicinska specialiteter.

Med förbättrade metoder och med en ökande respekt för de drabbades egna berättelser håller situationen äntligen på att förändras till det bättre.

Åsa Nilsonnes föreläsning gav en översikt ur hur vi kan förstå de svårigheter som möter emotionellt instabila människor utifrån aktuell forskning.

Läs mer om Åsa Nilsonne här.

Ett fall av bemötande

Åsa Nilsonne utgick i sin föreläsning utifrån kvinnor som skadar sig själva. För utomstående kan det vara svårt att drivkrafter och känslor bakom självskador. Dessa kvinnor blir ofta bemötta utan respekt och självkänsla.

Bemötande handlar om attityd och ideologi, sa hon.

  • Patienten gör så gott hon kan.
  • Problembeteende är ofta begripliga försök att hantera överväldigande svårigheter.

Åsa Nilsonne talade också kring begreppet Validering: Att visa att man upplever en annan människa som trovärdig, begriplig, rimlig, logisk och funktionell. Och att det inte är detsamma som att uppmuntra.

Länkar:

Nationella Självskadeprojektet är en nationell satsning kring insatserna för att minska antalet unga med självskadebeteende.
www.nationellasjalvskadeprojektet.se
 

Föreningen SHEDO arbetar med att sprida information, skapa opinion och ge stöd kring psykisk ohälsa, ätstörningar och självskadebeteende.
www.shedo.se

 

Läs mer

Boken Fallna Kvinnor av Eva F Dahlgren.
 
 
 
 
Fallna kvinnor, När samhällets bottensats skulle lära sig veta hut
Författare: Eva F Dahlgren (Forum förlag 2013)

 

 

 

 

Under föreläsningen refererades till:

Marsha Linehan (dialektisk beteendeterapi) DBT

Zannini (1997, 2003) Tidiga trauman

Bessel van der Kolk (2006) Posttraumatisk stress kan göra att individen får svårt att engagera sig i nuet.

Schwarze CE, Mobascher A, Pallasch B, Hoppe G, Kurz M, Hellhammer DH, Lieb K. (2013) Möjliga samband mellan negativa händelser innan födseln och BPD

Labonté B, Suderman M, Maussion G, Navaro L, Yerko V, Mahar I, Bureau A, Mechawar N, Szyf M, Meaney MJ, Turecki G. (2012)  Följder av negativa upplevelser under uppväxten.

 

Åsa Nilsonne föreläste förmiddagen den 9 oktober 2013

Sök
LÄS MER

Åsa Nilsonne skriver både fackböcker och skönlitteratur.