Eva Gyllensvaan

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1836
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Bemötande i offentlig sektor

Eva Gyllensvaan, föreläsare, utbildare och inspiratör

Den man bemöter inom offentlig sektor kan kallas patient, brukare, användare, elev, medborgare, gäst eller något annat. Vad man kallar de man bemöter har mindre betydelse, de viktiga är att förstå vilka önskemål de har och vilka krav de kan tänkas ställa på verksamheten.

Det goda bemötandet handlar om att vara hygglig, lyssna, vara kompetent och att våga visa glädje i mötet med verksamhetens ”kunder”. Det kan låta lätt men är ofta en stor utmaning.

Att vara ”bemötare” eller "servicegivare" är ett av de tuffaste jobben i vårt samhälle, det kräver kunskaper, vilja och entusiasm. Man måste vara pedagog, skådespelare, förhandlare och organisationens ambassadör på en och samma gång!

Läs mer om Eva Gyllensvaan här.

 
Eva Gyllensvaan talade om bemötande. Den man möter har en förväntan. Kan vi stretcha lite i detta - och göra oss lite extra närvarande? Lyssna, uppmanade hon!
Sök