Bodil Jönsson

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1840
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Informationsteknik i ett generationsperspektiv

Bodil Jönsson är fysiker och författare.

Bodil Jönsson har som fysiker och forskare varit verksam vid avdelningen för rehabiliteringsteknik vid Lunds universitet.. Som avslutande föreläsare vid årets inspirationsdagar kommer hon att bland annat att tala om optimism, pessimism samt informationsteknik utifrån ett generationsperspektiv.

Läs mer om Bodil Jönsson här

 

Bodil Jönsson avslutade med att citera Dietrich Boenhoeffer:

Optimismen är till sitt väsen inte en åsikt om den aktuella situationer utan en livskraft, en kraft att hoppas där andra resignerar, en kraft att bära bakslag, en kraft som inte släpper ifrån sig framtiden till pessimisten utan tar den i anspråk för hoppet.

Några små steg i den riktningen: prova att byta både de andras och dina egna "men" mot "och".

Läs mer:

Under föreläsningen refererade Bodil Jönsson till

Momo - eller kampen om tiden, sagoroman av Michael Ende 1973. Utgiven på svenska första gången 1980.
"Ingen människa tycktes inse att det i själva verket var något helt annat man sparade på, när man trodde att man sparade tid. "
Förlag: Berghs 2007.

 

Bodil Jönsson avslutade Inspiration Finsam 2013, fredag eftermiddag den 11 oktober.

Sök
LÄS MER

Tid för det meningsfulla

Bodil Jönsson har skrivit en rad böcker, "av vilka somliga är mer allmänna tanke-böcker, medan andra har direkt anknytning till fysik, miljö eller funktionshinder."