FAKTABÖCKER

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1846
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

FAKTABÖCKER

FAKTABÖCKER AV ÅSA NILSONNE

Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro

Förlag: Natur och Kultur (Kartonage,2007) (e-bok 2011)

Medveten närvaro, mindfulness, innebär att vi är vakna i nuet och att vi lägger märke till det som sker omkring oss. Boken vill hjälpa oss att kunna styra vår koncentration och uppmärksamhet och att nå större självinsikt. En metafor i boken är inre scen. Vi har alla en egen inneboende teaterrepertoar, och vi kan lära oss att styra denna välja vilka aktörer vi vill släppa upp på vår inre scen.

----------------------------------------

Zelda och meningen med att ha hund

av Åsa Nilsonne och Ulla Montan
Förlag: Natur och Kultur
Detta är inte i första hand en handbok för hundägare, utan kanske snarare en handbok för människor. Från sin unika utgångspunkt som terapeut och forskare ger Åsa en vidare bild av hur det är att ha hund. Samvaron med Zelda ger henne möjligheter att reflektera över tidigare erfarenheter, fundera över sitt eget sätt att vara helt enkelt att lära sig en hel del om sig själv.
----------------------------------------

Tillsammans

 
Av Åsa Nilsonne, Anna Kåver
Förlag: Storyside 2012, (Nedladdningsbar MP3 samt som MP3-CD)

Genom att utveckla din medkänsla, både med andra och med dig själv, kan du fatta kloka beslut. Genom att bekräfta andra och dig själv kan du få och visa respekt.

Tillsammans är en fristående fortsättning på författarnas tidigare böcker (se nedan). Alla tre böckerna bygger på kognitiv beteendeterapi och österländsk buddism och vill hjälpa dig till ökad själv-kännedom och livskvalitet.
 

----------------------------------------

Vem är det som bestämmer i ditt liv?/Att leva ett liv, inte vinna ett krig: om acceptans

 
 
Av Åsa Nilsonne, Anna Kåver
Förlag: Storyside (2012) (Nedladdningsbar MP3 alternativt CD-bok)

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsform som tilldrar sig allt större intresse. Metoden har tagit inspiration från flera olika håll, bl a dialektisk filosofi och zenbuddhistiska tankesätt.

DBT utvecklades i USA under 1990-talet av Marsha Linehan och i Sverige har Anna Kåver, tillsammans med Åsa Nilsonne, varit en av arbetssättets ledande förespråkare. 

Ljudbokens båda delar kan användas som självhjälp och riktar sig då till alla som vill vara mer medvetet närvarande i sina liv. De kan också med fördel användas av professionellt verksamma inom psykiatrin, då som komplement till teoriboken Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning av Anna Kåver och Åsa Nilsonne (Förlag Natur och Kultur 2002)

 

 

 

Sök