LÄS MER OM DE MEDVERKANDE

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1870
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

LÄS MER OM DE MEDVERKANDE

Medverkan:
Cristina Husmark Pehrsson, regeringens särskilda utredare i FunkA-utredningen
Dan Eliasson, generaldirektör, Försäkringskassan
Gertrud Dahl, arbetsterapeut, Koll på läget
Karin Nilsson, specialpedagog, Koll på läget
Anneli Söderhjelm, förbundssamordnare, Skuggan Höganäs.

FunkA-utredningen

Cristina Husmark-Pehrsson är ansvarig FunkA-utredningen med uppdrag att se över de arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

 Slutbetänkandet Arbetsmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor presenterades i januari 2013. Läs mer här.

Samverkande myndigheter

Dan Eliasson, generaldirektör för Försäkringskassan, ger sin syn på vad samverkande myndigheter kan göra för målgruppen, personer med funktionsnedsättning. Kan 1+1=3?

Länk till Försäkringskassan: Om samverkan

Koll på läget

Projektet Koll på läget i Östergötland riktar sig till ungdomar som behöver stöd i övergången från gymnasiesärskola till förvärvsarbete eller vidare studier.
 
Genom samverkan och samarbete koordineras insatser i kronologisk ordning från olika huvudmän.
 
För eleven är det viktigt att känna till sina styrkor och svagheter - och hur han/hon ska handskas med dem. Det är också viktigt att all dokumentation är aktuell och korrekt.
 
Dokumentationen ger stöd för individens utveckling och är en förutsättning för att hon eller han ska kunna söka berättigade insatser. Projektet syftar till att genom metodutveckling ge stöd som leder till att utföra ett förvärvsarbete, bedriva studier samt delta i ett fullvärdigt vuxenliv.
 
Kontaktperson: Gertrud Dahl, Samordningsförbundet Östra Götaland Telefon: 013-20 87 13 mobil: 0730-812229
 
Länk till Koll på Läget, samordningsförbundet Östra Götaland
 
Lätt att läsa om Koll på läget.
 

Skuggan i Höganäs

Finsam-projektet Skuggan i Höganäs riktar sig till den växande gruppen unga vuxna med aktivitetsersättning. Många av dem som idag har aktivitetsersättning inte kommer att ha tillräckligt medicinskt underlag för att kunna få en hel sjukersättning. Försäkringskassan har därför fått i uppdrag att via samordningsförbunden jobba vidare med den gruppen.

Genom projektet för individen en ”skugga”, en person som ska hjälpa och coacha under en reell prövning i ett arbete.

Detta innebär att i första hand lära känna och bygga upp ett förtroende för att sedan hitta en arbetsplats där ”skuggan” skall finnas med som ett stöd för den unge men också för arbetsgivare och arbetskamrater. Ett stöd i att hjälpa till att brygga över ev. hinder som tex . kommunikativa eller sociala, utbilda arbetsgivaren i  hur man hanterar det handikapp som den unge har. Allt för att förhindra onödiga missförstånd och ge den unge en  ärlig chans att prova ett arbete.

”Skuggan” dokumenterar vad som fungerar och vad som inte fungerar, vilka eventuella hjälpmedel som kan behövas etc.. denna dokumentation har man sedan med sig som ytterligare ett underlag vid ny bedömning.

Man skall komma ihåg att detta är personer som varit hemma i många år och ibland har svårt med sociala kontakter därav är det första steget att lära känna och bygga förtroende av största vikt för att del två som består av själva prövningen skall lyckas.

Kontaktperson: Anneli Söderhjelm, Förbundssamordnare, Höganäs Utvecklingscentrum, mobil: 070-2922839