LÄS MER OM DE MEDVERKANDE

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1876
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

UNGA PÅ GRÄNSEN TILL UTANFÖRSKAP
Hur vänder vi när det börjar rulla utför?

Carin Götblad, tidigare länspolismästare i Stockholm och Gotland, inleder med att ge sin syn på situationen för unga vuxna på gränsen till utanförskap. Hur kan vi hjälpa denna grupp till sysselsättning och bort från kriminalitet. Hur byter vi myndigheternas stuprör mot samverkan?

Gruppen unga vuxna som inte avslutat skolan växer. För dem är möjligheterna få och alternativen färre. Inte sällan finns bakomliggande diffus eller komplex problematik. Personer med neuropsykiatriska diagnoser är särskilt utsatta.

Carin Götblad lyfter vikten av nära samverkan mellan myndigheter. Det handlar om skola och utbildning, socialtjänst, habilitering, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Genom samverkan kan de bästa insatserna väljas för varje ung vuxen som behöver stöd för att komma till studier, arbete och egen försörjning.

 
Medverkan:
Carin Götblad, Regeringens samordnare mot våld i nära relationer
Karl-Henrik Nanning, Mötesmoderator, Nationella Nätverket för samordningsförbund.
Hanna Westerén, Regionalråd samt socialnämndens ordförande och ordförande för FinsamGotland, Region Gotland.
 
Läs mer om uppdraget Nationell samordnare mot våld i nära relationer.