LÄS MER OM DE MEDVERKANDE

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1880
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll AlmedalenEtt hållbart kompletterande arbetsliv: Hur hittar vi arbetsuppgifter för alla?

Vad kan vi göra för att skapa nya arbeten för alla?

Vi har en utveckling där okvalificerade jobb inte betalas. Istället används ekonomiska medel för att betala anställdas övertidsarbete. Samtidigt som gruppen långtidsarbetslösa växer.

Vem ska behöva stå utanför ett aktivt arbetsliv om förmågan finns? Ingen!

Medverkan:
Ann Heimer,  Arbetsförmedlingen avdelningen Rehabilitering till arbete (Henrietta Stein, direktör för Arbetsförmedlingen,  avdelningen Rehabilitering till arbete fick förhinder)
Hans Troedsson, samordnare, Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA.
Ola Andersson, förbundschef, Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA.
Sven Eriksson, ordförande, Tierps kretsloppsservice EKF.
Tove Brusman, projektledare, NP-Samverkan, Norrköping
Rolf Almborg, coach, NP-Samverkan, Norrköping
 

Arbetsförmedlingen

Vad kan Arbetsförmedlingen göra för att skapa bättre förutsättningar för ett bredare utbud av jobb? Henrietta Stein är direktör för avdelningen Rehabilitering till arbete.

Ett hållbart kompletterande arbetsliv

Ett hållbart kompletterande arbetsliv i Göteborg tar fram ”dolda” arbetsuppgifter för att dels komplettera och effektivisera det ordinarie arbetslivet, dels skapa arbetstillfällen för långtidsarbetslösa.

Hållbarhet i detta sammanhang syftar till att skapa varaktiga jobb istället för tillfälliga arbetsmarknadsinsatser. Detta genom att ta tillvara dolda behov av arbetskraft inom det ordinarie arbetslivet.

Kontaktperson: Hans Troedsson, Samordnare, Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA, mobil: 0708 67 28 24.

Tierps kretsloppsservice

Tierps kretsloppservice är ett socialt företag som drivs i form av ekonomisk förening. Föreningen startade oktober 2011, med endast sex volontärer. Detta var möjligt då man tog över en verksamhet från Tierps kommun.

Idag har företaget åtta anställda och sysselsätter totalt 26 personer.

Kontaktperson: Sven Eriksson, Tierps kretsloppsservice EKF, mobil: 0708 400383. Läs mer på företagets hemsida

NP-samverkan i Norrköping

NP-samverkan i Norrköping ger unga vuxna med NPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning förutsättningar att hantera sin livssituation.

Kontaktperson: Tove Brusman, Mobil 072 - 527 9423. Läs mer på projektets hemsida.