LÄS MER OM DE MEDVERKANDE

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1886
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Att få jobba 100 % av sin förmåga!

Hur skapar vi de alternativa jobben för grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden?

Jobb i sociala företag kan också bli vändpunkt. Där jobbar alla 100 % av sin egen förmåga.

Arbetsträning betyder mycket för deltagaren – och för arbetsgivaren ett ansvar. Vilket stöd behöver arbetsplatsen?

Medverkan:
Eva Carlsson, kontaktperson för programmet Kooperativ utveckling, Tillväxtverket.
Peter Karlsson, ordförande, Återanvändarna Visby.
Birgitta Nylund, projektledare, Utveckling:Sociala företag Gotland.
Ewy Pettersson, anställd Korpens vattencenter.
Anna Sandell Skoggren, distriktschef, Korpen Gotland
Vivianne Thomsson, Mentor/storasyster, Finsamprojetet Unga Kvinnor.
Susanne Johansson, projektledare, Finsamprojetet Unga Kvinnor

Tillväxtverket

Eva Carlsson berättar om Tillväxtverkets utvecklingsarbete för att underlätta för dem som vill starta och driva företag med samhälleliga och sociala mål. Länk till Tillväxtverket, Kooperativ utveckling

Utveckling: Sociala Företag

Inom vissa grupper är risken för arbetslöshet och utanförskap särskilt stor. Särskilt utsatta grupper är personer med olika funktionsnedsättningar och personer med beroendeproblematik eller annan psykosocial problematik.

Birgitta Nylund berättar om projektet Utveckling: Sociala Företag, som  ska öka kunskapen om sociala företag bland förtroendevald, offentlig sektorn samt privata näringslivet, föreningar och organisationer.

Arbetsintegrerade sociala företag är organiserade så att de anställda arbetar 100 procent av sin egen förmåga. Peter Karlsson var entreprenör och jobbade långt mer än heltid – tills han ”gick in i kaklet”. Länge befann han sig långt från jobb och arbetsmarknaden. Det sociala företaget Återanvändarna blev hans väg tillbaka.

Kontaktperson: Birgitta Nylund, Telefon: 0498- 26 98 13
Mobil: 070 – 447 70 85, Läs mer om Utveckling: Sociala Företag

Kontaktperson:Peter Karlsson, Återanvändarna. Mobil: 0765-862238 Läs mer på Återanvändarnas hemsida

”Jag måste börja våga lita på att jag är bra”

Hur kan vi bryta destruktiva livsmönster för unga kvinnor utan jobb och utbildning, med stora försörjningssvårigheter? Möt Ewy Pettersson som har fått jobb. Möt Anna Sandell Skoggren som anställt Ewy. Möt Susanne Johansson, projektledare för Unga Kvinnor. I en diskussion om jobb, möjligheter och framtid.

Kontaktperson: Susanne Johansson, Projektledare/samordnare, Finsamprojetet Unga Kvinnor, 0498 - 26 98 01. Läs mer här.