LÄS MER OM DE MEDVERKANDE

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1888
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Vad kostar utanförskap - och har vi råd att låta bli att samverka?

Ingvar Nilsson är nationalekonom inom området socioekonomi. Han inleder med ett samtal om vikten av tidiga insatser. Hur kan samordningsförbunden medverka till goda samhällslösningar?

 
Ett aktuellt begrepp är också Sociala Investeringsfonder. Kan samordningsförbundens insatser vara ett alternativ?
 
Samordningsförbund finns i merparten av Sveriges kommuner. På regional nivå förvaltas en budget med pengar från Arbetsförmedling, Försäkringskassa, region/landsting och kommun.
 
Finansiell samordning (FINSAM) ger möjlighet att möta de lokala behoven. Samverkande myndigheter får kraft att göra mer för människor som behöver insatser från flera myndigheter samtidigt.
 
Socioekonomiska utvärderingar visar vad utanförskap kostar samhället och vad förebyggande och rehabiliterande samverkansinsatser kan resultera i, ur ett ekonomiskt perspektiv. Det handlar om helhetssyn.
 
Medverkan:
Ingvar Nilsson, nationalekonom, SEEAB Institute for SocioEcologic Economics.
Hanna Westerén, Regionråd och Socialnämndes ordförande Region Gotland samt ordförande för FinsamGotland.
Karl Henrik Nanning, Mötesmoderator, Nationella Nätverket för samordningsförbund.
 
Läs mer om SEEAB