Hos Pär Andersson i Bäl

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1927
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Hos Pär Andersson i Bäl

Den 9 januari besökte FinsamGotlands styrelse Pär Andersson i Bäl. Ett studiebesök hos en arbetsgivare som Pär Andersson har med stort hjärta tagit emot deltagare från Finsamprojektet Unga Kvinnor.

I priset som tilldelades en god arbetsplats ingick en buffémiddag för hela arbetsplatsen - samt ett möte med en av (H)järnkolls ambassadörer.

Sök