Öppet hus!

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1983
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Tio termosar kaffe!

Intresset för nystartade JobbSam är stort. Det märktes inte minst vid det Öppet hus som arrangerades den 5 februari.

– Det kom hur mycket folk som helst, berättar verksamhetsledaren Susanne Johansson. Det var vi inte riktigt förberedda på så vi hann inte räkna. Men det gick i alla fall åt tio stora termosar kaffe!

Det stora intresset visar att det finns en nyfikenhet och behov av detta helt nya sätt att arbeta. Förenklat kan man säga att Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har var sitt bemannade minikontor med handläggare i hos JobbSams lokaler. Deltagarna kommer att få nära stöd av personlig handledare.

­ – Allt finns samlat på ett ställe, Det är helt unikt att vi ska kunna möta våra deltagare på detta sätt. Och att det alltid är samma personer de möter, fortsätter Susanne Johansson.

Målgrupp och rekrytering

Målgruppen är gotlänningar, 16-64 år, som står nära arbetsmarknad och/eller studier, men som av olika skäl inte klarar egen försörjning och behöver stöd från minst två av Finsams parter.

– Många har frågat hur rekryteringen av deltagare kommer att gå till. Det avgörs i vår ärendegrupp, som tar mot förslag från handläggare hos FK, AF,  socialtjänsten och HSF. Vi vill vara tydliga med att motivation och förutsättningar kommer att vara avgörande.

Rekryteringen av nya deltagare har börjat. I modellen ingår att det pågående projektet Unga Kvinnor smälter ihop med JobbSam. Det innebär att deltagare därifrån redan finns i verksamheten.

 

Till JobbSams Öppet hus kom handläggare och chefer från bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, psykiatrin, habiliteringen, socialtjänsten samt Region Gotlands arbetsmarknadsenhet.

FinsamGotlands styrelse representerades av ordförande Hanna Westerén (S) och Tina Ersson som också är arbetsförmedlingschef på Gotland.

Sök
AKTUELLT

Hanna Westerén (S) kommenterar JobbSam på Gotlands Folkblads ledarsida 11 februari 2014.