TISDAG LUNCH 1 juli

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2105
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Tisdag lunch: STÖD TILL DEM SOM STÅR LÅNGT FRÅN ARBETE

Tisdagen den 1 juli möttes generaldirektörerna MIKAEL SJÖBERG (AF) och DAN ELIASSON (FK) samt LENNART GABRIELSSON, 1:e vice ordförande SKL i ett samtal om samverkan i arbetsmarknadsfrågor.

Gotländska regionrådet Hanna Westerén (S) hälsade välkommen till tisdagens lunchseminarium om stöd till dem som står långt från arbete och egen försörjning.

- Jobben är grunden är grunden för vår välfärd, det är min övertygelse, inledde hon. Men om den ekvationen ska gå ihop måste vi alla ta ansvar för att hitta vägar att möjliggöra för alla att kunna bidra med 100 procent av sin egen förmåga. Det handlar om en vision om en inkluderande arbetsmarknad och fungerande och trygga försäkringar.

Mötesmoderator Kerstin Alnebratt fortsatte med en tillbakablick över samverkansarbetets uppbyggnad sedan 1990-talet. Grunden då, som nu, var att förbättra välfärden och ta vara på skattekronorna genom organiserad samverkan. Målet var, då som nu, arbetsmarknadsinriktad rehabilitering.

– Lägg ihop resurserna och gör det som är bäst för samhället och den enskilde istället för att tänka. Det handlar om att bygga välfärden lokalt. Men den måste också stättas centralt. Det är både spännande och utvecklande. Men det finns också spänningar, konstaterade hon.

Kerstin Alnebratt vände sig sedan till panelen: AF, FK och SKL har olika uppdrag i välfärds- och samhällsbygget. Inom vilka områden anser ni att samverkan behövs för att klara uppdraget?

Mikael Sjöberg konstaterade att Arbetsförmedlingen möter relativt stora grupper med omfattande stora vårdbehov.

– I sin sjukdomsbild står de långt från arbetsmarknaden, där de inte är redo för de ur vårt perspektiv klassiska arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Där har vi en utmaning!

Dan Eliasson menar att man måste arbeta mer förebyggande för att bland annat förhindra stress, psykisk ohälsa, övervikt och diabetes.

– Vi måste också samarbete med hälso- och sjukvården för att rusta personer så att de kan komma tillbaka till sitt arbete – eller till arbetsträning genom stöd från Arbetsförmedlingen.

– De personer vi talar om har i regel en så komplex bild att ingen av oss tre myndigheter ensamma kan klara att lösa att de snabbare kommer till egen försörjning, svarade Lennart Gabrielsson, SKL. Vi behöver lägga ihop våra resurser och kompetenser och sätta individen i centrum. Här finns mycket kvar att göra.

När myndigheter ska samverka sker det på flera plan, från nationella överenskommelser till lokala samarbeten på handläggarnivå. Förutsättningarna skiljer sig mellan stad och land, mellan städernas stadsdelar, mellan olika typer av samhällen.

– Det är därför jag tror att samverkan och samarbete är lösningen, konstaterade Mikael Sjöberg.

– De senaste årtiondena har myndigheterna omorganiserats så att länsnivån försvunnit, tillade Dan Eliasson. Därför tror jag att det är viktigt att tillåta fler lokala initiativ och krafter. De bygger på lokala förutsättningar, med folk som vet hur lokalsamhället fungerar.

Lagen om finansiell samordning infördes för tio år sedan. Då beräknades målgruppen vara fem procent, motsvarande 300 000  individer. Finansieringen blev därför 5 procent av socialförsäkringen. I dag är målgruppen är oförändrat i storlek sett. Antalet samordningsförbund ökat liksom kunskapen om hur man kan samverka - men anslaget har minskat väsentligt. Hur ser ni på det? undrade Kerstin Alnebratt?

– Samordningsförbunden är väldigt värdefulla på lokal nivå, där de skapar fett i maskineriet, svarade Dan Eliasson. Men jag är inte säker på att uppdraget att få människor i innanförskap ska ligga på samordningsförbunden. Det måste rimligen vara ett huvuduppdrag för myndigheterna själva. Samordningsförbunden ska olja samarbetet inte ta huvudansvaret. Vi myndigheter måste själv få till en bättre verkstad.

– Det finns ingen motsättning mellan att både samordningsförbunden och myndigheterna ska fungera bra, flikade Mikael Sjöberg in. Framför allt inom det psykosocial området ser vi att samordningsförbunden gör mycket som är bra.  Men jag har ingen känsla att vi står inför en uppskalning av samordningsförbundens uppdrag.

Lennart Gabrielsson menade att samordningsförbunden fortfarande är under uppbyggnad.

– Det intressanta är effekterna av det arbete som utförs. Vi har pratat om vad det kostar, men det är egentligen en investering. Varje ny medborgare/individ vi kan få från utanförskap till innanförskap är en jätteinvestering.

 
MEDVERKANDE:
Mikael Sjöberg, Generaldirektör, Arbetsförmedlingen.
Dan Eliasson, Generaldirektör, Försäkringskassan.
Lennart Gabrielsson, 1e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting SKL.
Hanna Westerén, Regionråd samt ordf FinsamGotland, Region Gotland.
Moderator: Kerstin Alnebratt
 
 
Tisdag 1 juli klockan 12.00 - 12.45. Lunch serveras från 11.30.
PLATS: Restaurang Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby

TILLGÄNGLIGHET: Gotlands tillgänglighetsguide, Joda Bar & kök