ONSDAG FRUKOST 2 juli

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2107
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Onsdag frukost: NÄR VÄLFÄRDSSYSTEMEN INTE RÄCKER TILL

Nollplacerade är de sjuka som inte har rätt till sjukpenning. Ofta har man aldrig haft något jobb. Andra har varit borta från arbetsmarknaden under många år. Dessa bortglömda grupper riskerar att fastna i bidragsberoende.

Ett frukostmöte om hur samverkan kan lösa problem ingen klarar på egen hand!

Plattform Valdemarsvik

PLATTFORM VALDEMARSVIK arbetar med dem som står långt från arbetsmarknaden och som har ett behov av extra stöd och/eller samordnat stöd från de ordinarie myndigheterna. En koordinator blir stödet för den enskilde att tillgodogöra sig ordinarie myndigheters insatser. Deltagandet i plattformen är inte tidsbegränsat. Stödet kan fortgå så länge behovet finns eller till dess att man kan finna stöd i ordinarie system.

- Projekt har en tendens att bli ”bara projekt”. Svårigheten ligger i implementering i ordinarie verksamhet. I Valdemarsvik och Söderköping ville man skapa en flexibel och långsiktigt hållbar verksamhet för dem som är i behov av samordnat stöd. Ur detta föddes Plattform Valdemarsvik och Söderköping – två små kommuner i Östra Götaland.

Plattformarnas nav är samverkansteam, med ordinarie personal/handläggare från Arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommun och landsting – samt en koordinator.

Koordinatorerna finansieras av samordningsförbundet Östra Götaland.

Samverkansteamet arbetar lösningsfokuserat och fungerar som inskrivningsgrupp.

– Inte minst bidrar samverkansteamet till att hitta andra, nya arbetssätt som är lite utanför ramarna – både för individ och organisation.

Efter kartläggning ska teamet erbjuda ett välplanerat individuellt stöd till på vägen mot arbete eller studier. Koordinatorns stöd anpassas efter individens behov, men består främst i att samordna och vara länken mellan de olika myndigheterna. Det handla till stor del om att skapa självförtroende, motivation och känslan av sammanhang.

Tid är en framgångsfaktor för att uppnå varaktiga förändringar.

– Vi vill betona att Plattformen inte ersätter det som görs inom ordinarie verksamhet, sa koordinator Sarah Forss. Vårt uppdrag är att rusta personen för att de ska kunna tillgodogöra sig ordinarie myndigheters insatser.

Ofta kan det vara svårt att veta vad problematiken handlar om och hur man ska gå vidare.

Här kan samverkansteamet användas för konsultation för fördjupad bedömning, berattade projektledare Anna Käcker. Vinsten är de olika professionerna och att man kan belysa frågorna ur olika perspektiv. Det har vi sett som mycket framgångsrikt. Personerna själva har också upplevs att de blivit lyssnade till.

Plattformarna visar goda resultat ur flera synvinklar.

- På individnivå sker en stegförflyttningar från att ha varit långt från arbetsmarknaden har man närmat sig den, förklarade koordinator KG Sandell. Men det handlar också om att vi skapat en ny organisation med samverkansteamet som fungerar väl och flexibelt. Där utvecklas nya metoder som förhoppningsvis kan implementeras i den ordinarie verksamheten.

- Självklart ser vi utmaningar i detta avslutade Liza Prytz. Men själv organisationen möjliggör en långsiktighet som kan bidra till systemförändringar, det ser vi som den viktigaste förutsättningen. Hade inte samordningsförbundet funnits, hade vi inte haft våra koordinatorer. Och då hade vi inte haft samverkansteamet. Koordinatorerna är motorn och de gör ett jättejobb!

Samverkansteamet och koordinatorerna arbetar för arbetslösa personer i ålderns 16-64 år, i behov av samordnande insatser och extra stöd för att komma vidare till arbete eller studier.

I Söderköping har ett parallellt plattformsarbete startat. Till hösten planeras Plattform Norrköping, som är en betydligt större stad.

- Det är en helt annan utmaning eftersom det är en så mycket större kommun med helt andra förutsättningar, konstaterade Lisa Prytz.

Det glömda Sverige

NOLLPLACERADE i Halland har sedan 2012 verkat för att även de personer som är nollplacerade ska ha samma rätt till samordning, rehabiliterande insatser samt korrekta läkarintyg och bedömningar oavsett om man har rätt till sjukpenning eller inte.

Nollplacerade är de som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och som av olika anledningar inte har rätt till sjukpenning.  Det kan bero på att man inte anmält sig på Arbetsförmedlingen när man blivit arbetslös, eller inte hunnit in på arbetsmarknaden för att de är för unga.

Denna grupp har hamnat utanför samhällets välfärdssystem och har svårt att få den rehabilitering de har rätt till. Det handlar om långvariga bidragsmottagare.

­– De går miste om mycket av det stöd som de har rätt till i sin rehabilitering för att må bättre och kanske komma ut i ett arbetsliv, inledde Sara Medelsson, samordnare på enheten för ekonomiskt bistånd, Halmstad kommun.

– Grunden i vårt arbete är rättighetsfrågan. Vi har sett att det finns skillnader mellan denna grupp och dem som har sjukpenninggrundande inkomst. det gäller både behandling och rehabilitering, tillade Pia Ryberg, Samverkansansvarig, Försäkringskassan i Halmstad.

I Sverige handlar det uppskattningsvis om 34 808 personer. Det kostar kommunerna cirka 2 miljarder kronor, vilket är en femtedel av det totala biståndet. En kostnad som ligger kvar år efter år. Då bortser vi från det mänskliga lidandet att år efter år leva under knapra ekonomiska förhållanden och med begränsade framtidsutsikter.

När projektet drogs igång möttes det till viss del av misstro från handläggare från socialtjänst och försäkringskassan. Man trodde att det skulle medföra ytterligare arbetsbelastning.

– När verksamheten utvärderades våren 2014 var ingen negativ, konstaterar Sara. Man såg de lyckade resultaten i förhållande till arbetsinsatsen. Det blev helt enkelt roligare att jobba.

 

 
MEDVERKANDE
Lisa Prytz, Samordnare, Plattform Söderköping och Valdemarsvik.
Pia Ryberg, Samverkansansvarig, Försäkringskassan i Halmstad.
Sara Mendelson, samordnare på enheten för ekonomiskt bistånd, Halmstad kommun.
Moderator: Leif Klingensjö

TID: Måndag till fredag 8.00- 8.45 Frukost serveras från 7.30.
PLATS: Restaurang Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby
 

TILLGÄNGLIGHET: Gotlands tillgänglighetsguide, Joda Bar & kök