OFFENTLIGT SAMTAL 30/6

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/samtalmåndag
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Offentligt möte: VAD HÄNDER NÄR PROJEKTTIDEN TAR SLUT?

Projekt ger möjlighet att arbeta fram metoder och arbetssätt. Men vad händer när projekttiden tar slut?

Hur förhindrar vi att goda erfarenheter går till spillo? Hur kan vi säkra att lyckade metoder lever vidare och absorberas i fortsatt och/eller annan verksamhet.

Samtalet tar avstamp i projektet KRUT, som riktar sig till personer med psykisk ohälsa.

Om spänningsfältet mellan projekt och egen finansiering! Välkommen till ett samtal om övergången mellan projekt och verklighet. Hur kan vi säkerställa att arbetssättet inte rinner ut i sanden, utan på ett varaktigt sätt implementeras i ordinarie verksamhet.

Det handlar om implementering och spridning av kunskap. Vem ska ta ansvar för nödvändiga budgetförändring - och när ska det ske?

Samtalet tar avstamp i projektet KRUT som drivs av Sjuhärads samordningsförbund.

 
MEDVERKANDE:
Margareta Lövgren, ordförande, Sjuhärads samordningsförbund.
Dan Rodahl, vice ordförande, Sjuhärads samordningsförbund.
 
 
TID: Tisdagen den 1 juli klockan 10.00 - 10.20
PLATS: FINSAMS tält står centralt på Hamnplan, nära Restaurang Joda Bar & Kök och ett stenkast från Almedalen.


TILLGÄNGLIGHET: Gotlands tillgänglighetsguide, Joda Bar & kök