TORSDAG FRUKOST 3 juli

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2111
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

TORSDAG FRUKOST 3 juli

Den psykiska ohälsan bland ungdomar och unga vuxna ökar i Sverige. Det är en utsatt grupp som lätt kan hamna mellan stolarna i välfärden.

Hur hittar vi nya möjligheter och lösningar? Hur kan vi ge stöd på vägen mot arbete eller studier?

Välkommen till ett frukostmöte om gemensamt ansvarstagande.

KRUT riktar sig till personer (16-64) som på grund av psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning har svårt att komma eller komma tillbaka till arbetsmarknad eller studier.

BALDER vänder sig till unga vuxna (18 och 29) i behov av samlat stöd för att komma in i arbetslivet eller för att påbörja en utbildning. Här ingår också fysisk aktivitet som en metod att öka arbetsförmågan.

 
MEDVERKANDE:
Albert Benjamin, deltagare, KRUT.
Pernilla Knutsson, projektledare, KRUT.
Margareta Lövgren, ordförande, Sjuhärads samordningsförbund.
Dan Rodahl, vice ordförande, Sjuhärads samordningsförbund.
Ida Lindgren, Aktivitetsansvarig Balder, Samordningsförbundet Mölndal Partille Härryda Lerum och Alingsås.
Moderator: Annika Krook
 

TID: Torsdagen den 2 juli klockan 8.00- 8.45 Frukost serveras från 7.30.
PLATS: Restaurang Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby
 

TILLGÄNGLIGHET: Gotlands tillgänglighetsguide, Joda Bar & kök