FREDAG FRUKOST 4 juli

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2115
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Fredag frukost: PROBLEMEN INGEN KAN LÖSA PÅ EGEN HAND

De som står utanför arbetsmarknaden behöver ofta stöd från flera håll för att nå egen försörjning.

Ingen löser detta på egen hand. Här har samordningsförbunden en viktig roll. Det handlar om helheten, inte enskilda myndigheter.

Fredagen bjöd på ett panelsamtal om långsiktig samverkan kring välfärden!

Hur kan vi utveckla samordningsförbundens uppdrag?

Genom samordningsförbunden har Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landsting och kommuner unik möjlighet att samverka kring personer som behöver mer rehabilitering än en enskild myndighet kan erbjuda, för att komma i arbetet/egen försörjning. De sker idag i merparten av Sveriges kommuner.

Resultaten är enastående och leder till nya arbetssätt, möten och strukturer.

Panelens deltagare representerade både allians och opposition i riksdagen: Tomas Eneroth (S), vice ordförande Socialförsäkringsutskottet. Från Arbetsmarknadsutskottet Lotta Finstorp (M), Christer Nylander (FP) och Mehmet Kaplan (MP). Alla även rikdagsledamöter.

Hur ser ni på samordningsförbunden som en del i välfärdsområdet, inledde moderator Ola Andersson.

– De erfarenheter vi gjort hittills visar att vi måste utveckla det här samarbetet ännu mer, inledde Christer Nylander. Redan under 1990-talet fanns intentionerna att använda pengar från sjukförsäkringen till att korta sjukvårdvårdköerna.

– Det är synd att inte alla kommuner har samordningsförbund, tillade Lotta Finstorp, som i sin yrkesroll som socionom – samt som regionalpolitiker sett fördelarna med finansiell samverkan på lokal nivå.

– Jag tycker man måste vara klar över bekymret att människor hamnar mellan stolarna i välfärden, sa Tomas Eneroth. Poängen med Finsam är att man fokuserar insatsen på individen. De konflikter vi haft kring detta är inte mellan partier utan mellan stat och kommun/region. Lokalt har man sett hur människor farit illa genom att ingen tagit ett helhetsansvar. Och så har det ibland krockat med nationella program, insatser och uppföljning.

– Problemet är att hitta en bra finansieringsmodell för detta, fortsatte Tomas Eneroth. Vår inställning är att hitta en nationell struktur för detta, med samordningsförbund i hela landet. Där vi också kan lägga ut nationella uppdrag. Ung utanför skulle vara ett utmärkt uppdrag – men det förutsätter att det finns samordningsförbund i hela landet – och stabilare finansiering.  Vi ska komma ihåg att vi räddar människor tillbaka till livet – men också till arbetslivet med de insatser man gör.

Att samverkan är svårt konstaterade flera i panelen – och det gäller på alla nivåer.

– Samordningsförbunden är en främmande fågel i organisationen, konstaterade Lotta Finstrop. Som kommunal tjänsteman vet man ofta inte om vad samordningsförbundet är. Det passar inte in i strukturen eftersom vi lever i en värld av ”stuprör” – där finsam är ”hängrännorna”.

 

Lotta Finstorp efterlyste också bättre informationsspridning rörande det goda arbete samordningsförbunden uträttar.
– Det samordningsförbunden gör är bra både för individen och samhällsekonomin, poängterade hon.

– Det är svårt att få gensvar för det faktum att en bättre samordning – och ökad volym – är lönsam eftersom den avlastar kostnader från kommun, sjukvård – och även staten genom Arbetsförmedling och Försäkringskassan, sa Tomas Eneroth. Det är insatser som annars måste dubbleras på andra ställen. Svårigheten är att jämföra insatser eftersom finansieringen ser olika ut. Därför skulle jag vilja se nationella uppdrag av typen: Hur skulle er modell fungera på den här målgruppen?

– Man måste hitta en balans mellan lokala metoder att lösa problem – och tydlig styrning, sa Christer Nylander. Vi har en förkärlek för att hitta modeller som ska fungera i hela landet. Men det finns en finess med institutionell konkurrens där man ser vilken modell som fungerar bäst.

Ola Andersson avslutade med att fråga panelen: Tänk att ni vunnit valet den 14 september. Ni har blivit finansminister och har ansvar för Finsam, vad gör ni då?

_ Jag skulle vilja samla ett antal generaldirektörer och fråga hur ska vi lösa den här frågan framöver, svarade Christer Nylander. Som finansminister vill jag ju se till att utgifterna blir små som möjligt. Det finns potential att få ut mer effekt av de pengar staten satsar.

– Jag skulle vilja höra argumenten från dem som inte är med, som itne har samordningsförbund, sa Lotta Finstorp. Det görs ju underverk av eldsjälar runt om i landet. Det handlar om individens rätt att få det bästa stödet på sin hemmaplan.

– Jag instämmer med både Lotta och Christer. Dessutom sparar det faktiskt pengar. Och det skapar en känsla att medborgaren blir sedd och förstådd, sa Mehmet Kaplan.

– Först måste vi tillsätta en utredning som tittar på den framtida strukturen och finansiering, avslutade Tomas Eneroth. Vi måste titta på samhällsekeonomin - inte bara den statliga. Samhällsekonomisk är det mycket effektivare att samordna resurserna. En utredning låter som ett tråkigt svar - men det måste till.

 

MEDVERKANDE:
Tomas Eneroth (S), riksdagsledamot samt vice ordförande Socialförsäkringsutskottet.
Lotta Finstorp (M), riksdagsledamot samt suppleant i Arbetsmarknadsutskottet.
Christer Nylander (FP), riksdagsledamot samt ledamot i Arbetsmarknadsutskottet.
Mehmet Kaplan (MP), riksdagsledamot samt ledamot i Arbetsmarknadsutskottet.
Moderator: Ola Andersson

TID: Fredagen den 4 juli 8.00- 8.45 Frukost serveras från 7.30.
PLATS: Restaurang Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby
 

TILLGÄNGLIGHET: Gotlands tillgänglighetsguide, Joda Bar & kök