Läs mer om ORD ORD ORD

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2177
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen
 

ORD, ORD, ORD
Arbeta aktivt och strukturerat med ordförståelse

Arbeta aktivt och strukturerat med ordförståelse

Med Ord, ord, ord får du hjälpa med att föra en strukturerad undervisning där eleverna lär sig strategier att tillämpa då de stöter på ord och begrepp de inte förstår. Hur kan man undervisa i ordkunskap?


Materialet består av en lärarhandledning med 15 konkreta, forskningsbaserade, ordförrådsstärkande övningar att göra i klassen.

Till övningarna finns kopieringsunderlag och separata kartongark med ord för ett laborativt arbetssätt.
 

Inbunden, utgiven 2012 på Natur och Kultur förlag
SBN10:    9127426270
ISBN13:    9789127426276