Finsams pris 2014

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2205
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Finsams pris 2014

Transportstyrelsen och Eva Jupiter är årets två mottagare av FinsamGotlands pris.

 

Finsams kollektiva pris 2014

Transportstyrelsen får Finsams kollektiva pris 2014 till arbetsplats för utmärkt mottagande i samband med arbetsträning.

Tillgång till arbetsträning betyder mycket för Finsams målgrupper. Där är arbetsplatser och företag ovärderliga när de tar emot deltagare från Finsams verksamheter och projekt. Det vill Finsam uppmärksamma genom ett pris, som i år gick till Transportstyrelsen på Gotland.

Peter Falk representerade arbetsplatsen och tog emot priset.

– Vi är jätteglad över att få det här priset, sa han. Egentligen tycker vi inte att det har inte varit något stort besvär från vår sida. Men när vi läser motiveringen förstår vi att det har betydelse.

- Vi som myndighet har möjlighet att göra en insats, fortsatte han. Det vill jag gärna skicka vidare som en hälsning.

Priset består, förutom av blommor och diplom, av en föreläsning med en ambassadör från (H)järnkoll samt gemensam buffémåltid för alla anställda på arbetsplatsen.

Motiveringen lyder:

Transportstyrelsen i Visby har med stort hjärta och engagemang bidragit till att en ung person vågat ta klivet in i samhället via en arbetsträningsplats.

Man har tagit tillbaka arbetsuppgifter till Visbykontoret för att kunna tillmötesgå personens önskemål om att kunna arbetsträna 75 procent samt givit hen utbildning för att klara av arbetsuppgifterna.

Transportstyrelsen i Visby har också med varlig hand jobbat för att hen skall bli en del av gemenskapen på arbetsplatsen utifrån sina egna förutsättningar.

Finsams hederspris 2014

Finsams styrelse delar också ut ett hederspris till person för värdefull insats i samverkans tjänst. Detta pris tilldelades i år Eva Jupiter, som fram till sommaren varit förbundets samordnare.

I sitt tack delade Eva Jupiter med sig av äran.

- Det är många som bör ta åt sig äran för att Finsam kommit så långt som vi har, sa hon. Här på Gotland har många stått bakom ordet samverkan, det är viktigt både under den resa som varit och för framtiden.

Motiveringen lyder:

Eva Jupiter har med nytänkande, erfarenhet och stort engagemang lagt grunden till Finsam Gotland. Projekt, mötesplatser och strukturpåverkan har blivit Finsams tre stadiga ben.

Genom att alltid ge sig tid att lyssna har Eva skapat förtroende och byggt broar mellan verksamheter och människor.

Med sitt arbete har Eva Jupiter blivit själva definitionen för orden samverka på Gotland.

..............

Om priset

Finsams pris delades ut första gången 2013. Pristagarna utses - efter öppen nominering - under hösten av samordningsförbundets styrelse .