FEBRUARI 2015

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2219
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Välkommen till Finsams frukostmöte den 24 februari!

SNABBA INSATSER MINSKAR SJUKSKRIVNINGAR FÖR PSYKISK OHÄLSA

Vid vårdcentralen Wisby söder har patienter med ångest- och stressymptom snabbt fått kontakt med KBT-terapeut, psykolog eller kurator.
 
Det har lett till minskade sjukskrivningstal med upp till 80 procent.
 
Det började som ett förbättringsarbete våren 2014. På Wisby söder har modellen permanentats. Nu planerar fler gotländska vårdcentraler att ta efter.

Medverkan: Anders Johansson, Stina Hansson, Lisbeth Axell, och Charlotte Gyllensten, från Vårdcentralen Wisby söder samt representant från Försäkringskassan

Tid: 8.00 - 9.00 Frukost serveras från 7.30.
Plats: Borgens restaurang, ingång från Södra Murgatan

Arrangör: FinsamGotland

Finsams frukostmöten är öppna för alla intresserade
 

Sök