MÅNDAG FRUKOST 29/6

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/måndag2015
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

MÅNDAG 29 JUNI 8.00- 8.45, JODA BAR & KÖK, SKEPPSBRON 24.

Frukost serveras från 7.30.
 

UNGA VUXNA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Hur kan vi stötta unga till aktivitet, studier eller arbete?
Hur hittar vi en fungerande balans mellan ungas behov och myndigheters möjligheter och begränsningar? 

 

Välkommen till ett frukostmöte om unga vuxna – när psykisk ohälsa, arbetslöshet och andra svårigheter gör att de behöver extra stöd för att nå egen försörjning.

Medverkan:

Annika Brännberg, Aktivitetscoach/samordnare, DISA samordningsförbundet DELTA Göteborg Hisingen.
Maja Bremell, Personlig handläggare, Försäkringskassan, DISA samordningsförbundet DELTA Göteborg Hisingen.
Ann-Sofie "Fia" Björde, Samordnare/coordinator, Second Chance School.

 

Frukostseminariet utgår från två goda exempel:

Från passiv till aktiv: DISA-modellen, Göteborg Hisingen

Många unga vuxna med aktivitetsersättning känner sig inte redo att börja arbeta. Vilket stöd behöver de för att klara det första steget?

Verksamheten DISA riktar sig till unga vuxna med psykisk sjukdom. Genom flera individuella exempel har man lyckats uppnå en balans mellan ungas behov och myndigheters möjligheter och begränsningar.

Modellen  uppmärksammas av Nordens Välfärdscenter (Nordiska Ministerrådet) som ett "best practice" inom arbete med unga som lider av psykisk ohälsa.

DISA är en verksamhet inom samordningsförbundet DELTA, Göteborg/Hisingen.

KONTAKT: Via samordningsförbundet DELTA Göteborg Hisingen

• • •

Vägen ut i arbetslivet: Hagagymnasiets Second Chance School, Norrköping

Hagagymnasiets Second Chance School i Norrköping erbjuder en unik chans till individuellt utformad yrkesutbildning. Målgruppen är ungdomar som inte vill - eller bedöms inte kunna - tillgodogöra sig det befintliga utbildnings- och praktikutbudet samt långtidsarbetslösa ungdomar mellan 20-24 år.

Genom en skräddarsydd yrkesutbildning på en arbetsplats i kombination med bland annat vuxenkunskap och målinriktad coachning är målsättningen att ungdomen ska bli anställningsbar och gå vidare till en anställning.

Genom Second Chance Schools medlemskap i det europeiska nätverket E2C-Europe, kan ungdomarna också få möjlighet att delta i internationella sammanhang, till exempel utlandspraktik.

Sedan 1999 har Second Chance School varit sökbart för elever på det Individuella programmet. Genom ett samarbete kommun och  samordningsförbund i Norrköping omfattar verksamheten nu även även långtidsarbetslösa ungdomar.

KONTAKT: Ann-Sofie Björde, Samordnare/coordinator, Second Chance School.

 

Sök
Programpunkten i Almedalsveckans kalendarium
SECOND CHANCE SCHOOL: TRYCKSAKER OCH LÄNKAR