TISDAG FRUKOST 30/6

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2301
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Måndag frukost: UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Från passiv till aktiv. Allas rätt till en andra chans!

TISDAG 30 JUNI 8.00- 8.45, JODA BAR & KÖK, SKEPPSBRON 24.

Frukost serveras från 7.30.

UPPDRAG: EN ARBETSMARKNAD FÖR ALLA

Vi är alla olika, med olika förmåga att passa in i ramen. Psykisk ohälsa är vanligt, ändå blir många diskriminerade. Ofta handlar det om okunskap hos arbetsgivare, kollegor och allmänheten.

Vilket stöd behöver arbetsplatserna för att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden? Hur kan vi få arbetsgivare att se nyttan av ett team som kompletterar varandra och berikar organisation och varumärke?

Kan vi genom kunskap skapa förståelse och samtidigt addera nya värden till företagskultur och arbetsplatser?

Medverkan:

Representant från Nationella Nätverket för Samordningsförbund inleder.
Inger M Johansson, Ambassadör för (H)järnkoll på Gotland.
Jan-Erik Eriksson, Handledare
Marie Lundahl, Specialpedagog
Peter Andersson, Jobbagent, Haninge kommun
 
 
Frukostseminariet utgår från två goda exempel:

VI ÄR ALLA OLIKA: "Alla kan inte ha storlek 38"

 
Med utgångspunkt från gotländska bemötandeutbildningen ”Alla passar inte i storlek 38” kommer vi att diskutera hur vi skapar förståelse för olika neuropsykiatriska funktionssätt, med eller utan diagnos. Citatet är hämtat från en dikt, skriven av Inger M Johansson, där hon beskriver hur svårt det kan vara om man inte passar in i mallen. Vi är alla olika.
 
Utbildningen har varit öppen för alla. Efterfrågan är fortfarande stor trots att utbildningen genomförts vid 14 tillfällen, med sammanlagt 1 000 deltagare.

"Storlek 38" startade våren 2013 i samarbete mellan FinsamGotland, (H)järnkoll på Gotland samt ASD Resurs (Hansa Utbildning).

KONTAKT: Via samordningsförbundet FinsamGotland

• • •

JOBBAGENTERNA: En resurs för företag och arbetsplats

 

Jobbagenter är en ny kompletterande arbetsgivarfunktion som utvecklats av Samordningsförbundet Östra Södertörn, Haninge kommun och Arbetsförmedlingen.

Funktionen syftar till att skapa långsiktiga relationer med arbetsgivare som vill arbeta med socialt ansvarstagande och som är beredda att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Jobbagenterna arbetar med konceptet Yrkesambassadörer som utvecklas i samverkan med arbetsgivarföreningar under en lägre tid.

Konceptet innehåller: Assistans vid rekrytering, jobbskuggning, studiebesök och handledarkurs.

KONTAKT: Peter Andersson, Jobbagent, Haninge