ONSDAG FRUKOST 1/7

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2305
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

ONSDAG 1 JULI, 8.00- 8.45, JODA BAR & KÖK, SKEPPSBRON 24.

Frukost serveras från 7.30.

SALUT HALLAND: SAMVERKAN KRING ETT BELASTAT BOSTADSOMRÅDE

 

I de flesta städer finns områden där arbetslöshet, ohälsa och utanförskap är högre än på andra håll. Där finns mångfald, men mångfalden är segregerad. Hur ska vi samverka för att öka integration, hälsa och tillgång till arbete i utsatta bostadsområden?

Medverkan:

Amir Kaderland, Projektledare, Salut Halland.
Anette Berggren, Administratör.
Daniel Jönsson, Arbetsförmedlare.
Heléne Johnsson, Hälsosamordnare.
Susanne Troff, Språkpedagog.
Petter Larron, Ordförande styrgrupp.
Samuel Grahn, Förbundschef, Samordningsförbundet Halland

Salut Halland: Det handlar om arbete, integration, hälsa och samverkan!

Seminariet utgår från Andersberg i Halmstad, där majoriteten av de boende har utländsk bakgrund med härkomst från fler än 50 olika nationaliteter.

Hälsoläget är lägre och arbetslösheten högre än i staden i övrigt. Många av de boende upplever att de inte har möjlighet att påverka sin situation vad gäller arbete och ekonomi.

Här gäller det att tänka annorlunda och samverka kring konkreta insatser.

Ett exempel på detta är Salut Halland, som med personligt stöd arbetar utifrån möjligheter, resurser – och problem. Men också med utgångspunkt från individens engagemang, önskemål och situation. Lyckad integration handlar om arbete, språk, hälsa, orientering och rådgivning.

KONTAKT: Salut Hallands kontaktsida

Sök
Programpunkten i Almedalsveckans kalendarium
SALUT HALLAND TRYCKSAKER OCH LÄNKAR