ONSDAG LUNCH 1/7

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2307
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

ONSDAG 1 JULI, 12.15 - 13.00, JODA BAR OCH KÖK, SKEPPSBRON 24 Lunch serveras från 11.45

Björn Jansson hälsar välkommen i egenskap av regionråd och regionstyrelsens ordförande, Region Gotland samt ordförande för samordningsförbundet FinsamGotland.

UNGA PÅ GRÄNSEN TILL UTANFÖRSKAP

Panelsamtal med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och Anna Hård af Segerstad (M), Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Regeringen vill satsa stort på unga vuxna som inte får fotfäste på arbetsmarknaden. Inom gruppen finns de som har stödbehov från flera håll för att kunna etablera sig. Det kan handla om oavslutad skolgång, psykisk ohälsa och brist på ingångsjobb. Hur kan myndigheter samverka för att lösa problemen?

Björn Jansson hälsar välkommen i egenskap av regionråd och regionstyrelsens ordförande, Region Gotland samt ordförande för samordningsförbundet FinsamGotland.

 
Medverkan:
Ylva Johansson (S), Arbetsmarknadsminister, Regeringen.
Anna Hård af Segerstad (M), Förbundsdelegationen, SKL Sveriges kommuner och Landsting.
Moderator: Ola Andersson, Förbundschef samordningsförbundet DELTA Göteborg-Hisingen.
 
Möt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och Anna Hård af Segerstedt från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, i ett samtal om unga (-25 år) som behöver extra stöd för att nå egen försörjning.
 
Vilka är behoven?
Hur kan myndigheterna samverka för att på bästa sett arbeta tillsammans för gruppen unga utan jobb?
Ingen ung människa ska behöva börja sitt vuxna liv i arbetslöshet. Egen försörjning leder till självsjälvständiga samhällsmedborgare och individer.
 
Rusta, skapa och samverka är den röda tråden för FINSAMs seminarier i Almedalen. Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning? Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?
 
KONTAKT: Ola Andersson, Förbundschef samordningsförbundet DELTA Göteborg-Hisingen samt Nationella Rådet för samordningsförbund.
Sök