TORSDAG 9.00

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2309
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

TORSDAG 2/7, 9.00 -9.30, JODA BAR & KÖK, SKEPPSBRON 24

HUR GÖR VI MER AV DET SOM FUNGERAR? Framgång i samverkan kring integration.

Insatser vid integration kan liknas vid ett pussel. Bitarna ska falla på plats för att ge mening och utveckling för grupper och individer. Insatser för hälsa, delaktighet och möjlighet till påverkan av den egna situationen kan vara framgångsfaktorer.

När gör vi rätt? Vad gör skillnad?

 
Medverkan:
Jonas Wells, Utvecklingsansvarig, Nationella Nätverekt för Samordningsförbund (NNS) samt Södra Dalarnas samordningsförbund.
Urban Norling, Seniorkonsult, Norling Education.
 

Seminariet bygger på Nationella Nätverket för Samordningsförbunds kartläggning av det som fungerar för och runt utlandsfödda med omfattande samordnade rehabiliteringsbehov.

Kartläggningen publiceras i NNS:s rapportserie med premiärvisning vid detta seminarium.

KONTAKT: jonas.wells@avesta.se

Sök
Programpunkten i Almedalsveckans kalendarium