TORSDAG FRUKOST 2/7

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2311
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

TORSDAG 2 JULI, 8.00- 8.45, JODA BAR & KÖK, SKEPPSBRON 24.

Frukost serveras från 7.30.

HÄR SKAPAS NYA JOBB!

Hur kan vi skapa nya jobb för alla? Riktiga jobb för grupper som har svårt att komma in – eller tillbaka – till arbetsmarknaden.

Välkommen till ett frukostseminarium om kompletterande arbetsmarknad samt framgångsfaktorer för de sociala företagen. Så att alla kan få jobba efter egen förmåga.

Medverkan:

Hans Troedsson, Samordnare, Kompletterande arbetsmarknad, DELTA.
Tord Karlsson, Stadsdelsordförande, Göteborgs kommun Norra Hisingen samt Kompletterande arbetsmarknad.
 
Birgitta Nylund, Projektsamordnare, FinsamGotland & Coompanion.
Anna Olsson, Gotlands Skog och Miljö.
Johan Karlsson, Gotlands Skog och Miljö.
Hanna Westerén (S), Riksdagens Näringsutskott, Tidigare ordförande FinsamGotland,
 
Seminariet utgår från två goda exempel:

Drygt 60 nya jobb på Gotland

Vilka framgångsfaktorer har lett till att drygt 60 nya jobb skapats på kort tid inom de sociala arbetsintegrerande företagen på Gotland? Riktiga jobb med avtalsenliga löner för målgrupper som ofta hamnar mellan stolarna.
 
Dessutom ger de sociala företagen sysselsättning för långt fler – som arena för arbetsträning.
 
På Gotland har samordningsförbundet givit stöd till utvecklingen genom ett strukturpåverkande och kunskapsspridande projekt.
KONTAKT: birgitta.nylund@telia.com
 
• • •

Ny och kompletterande arbetsmarknad

Samordningsförbundet DELTA, Göteborg/Hisingen har utvecklat en modell som skapar en större arbetsmarknad med fokus på arbetslivets behov.
 
Genom att ta hand om ”dolda” arbetsuppgifter kan den ordinarie personalen ägna sig åt sina kärnuppgifter i högre grad. Avsikten är att skapa en större arbetsmarknad med fler arbetstillfällen som därmed bidrar till att minska arbetslösheten.
 
Samtidigt skapas fler arbetstillfällen som kan ge fler arbetslösa arbete.

Arbetet med kompletterande arbetsmarknad gett upphov till flera frågeställningar.

Hur ska jobben finansieras?
Hur definieras kompletterande tjänster?
Vilka avtal ska gälla?
Vad säger arbetsgivaren?
Vad säger facket?
Södertörns högskola har bedrivit följeforskning under 2014 och har presenterat flera intressanta rön.
KONTAKT:hans.troedsson@lundby.goteborg.se
Sök
Programpunkten i Almedalsveckans kalendarium
UTVECKLING:SOCIALA FÖRETAG TRYCKSAKER OCH LÄNKAR
KOMPLETTERANDE ARBETSMARKNAD TRYCKSAKER OCH LÄNKAR