TORSDAG 11.30

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2315
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

TORSDAG 11.30, FINSAMS TÄLT, HAMNPLAN H217

ROBINS RESA

Neuropsykiatriska diagnoser (NPF) leder inte sällan till utanförskap. Så har det blivit för Robin som har svårt att närma sig arbete eller studier.

Han behöver samordnade insatser från olika myndigheter. Rätt insats vid rätt tid och av rätt huvudman.

Följ med på Robins resa mot egen försörjning och därmed möjlighet att styra sitt eget liv.

Robin är ett fingerat fall, men han är inte ensam. Han kommer från Norrköping - en stor kommun med en historia av hög arbetslöshet, stort ohälsotal, högt antal bidragsberoende, låg utbildningsnivå samt många ofrivilligt migrerade.

Plattform Norrköping

För att skapa hållbara förutsättningar för samverkan i och mellan myndigheterna bildades Plattform Norrköping 2013.

Målet är att individen ska få rätt insats i rätt tid av rätt huvudman. Plattformen stöttar individerna för att de på sikt ska kunna ta del av de insatser som finns i myndigheterna.

Medverkan:

Ingrid Hermansson, Koordinator, Plattform Norrköping
Marie Richt, Koordinator
Jeanette Lundin Johansson, Koordinator
Johanna Mässing, Koordinator.
Stina Danielsson, Psykolog
Eva-Karin Lindwall, Arbetsterapeut
Jessica Sedig, Arbetsterapeut
Karolina Tegsjö, Arbetsterapeut.
 
Sök
Programpunkten i Almedalsveckans kalendarium
TIPS!

Följ också med på Ritas resa. Samma plats, onsdag den 1 juli, 11.30.

PLATTFORM NORRKÖPING TRYCKSAKER OCH LÄNKAR