FREDAG FRUKOST 3/7

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2317
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

FREDAG 3 JULI, 8.00- 8.45, JODA BAR & KÖK, SKEPPSBRON 24.

Frukost serveras från 7.30.


 

De som står utanför arbetsmarknaden behöver ofta stöd från flera håll för att nå egen försörjning. Ingen löser detta på egen hand.

Här har samordningsförbunden en viktig roll. Det handlar om helheten, inte enskilda myndigheter.

Välkommen till ett panelsamtal om långsiktig samverkan kring välfärden.

Vi kommer också att ta upp den just nu aktuella parlamentariska Socialförsäkringsutredningen.

Medverkan:

Tomas Eneroth (S), Gruppledare (S), Ledamot i  socialförsäkringsutredningen med mera, Riksdagen.
Lotta Finstorp (M), Ledamot i socialförsäkringsutredningen och utskottet med mera,  Riksdagen.
Ali Esbati (V), Arbetsmarknadsutskottet med mera, Riksdagen.
Emma Carlsson Löfdahl (FP), Ledamot i socialförsäkringsutredningen och utskottet med mera, Riksdagen.
 
 
Moderator: Ola Andersson, Förbundschef DELTA samt Nationella Rådet för samordningsförbund.
 

Stora grupper har idag svårt att komma in – eller tillbaka – på arbetsmarknaden. Det gäller bland annat unga vuxna i utanförskap och personer med långa sjukskrivningar. Även många utlandsfödda upplever svårigheter att nå egen försörjning.

Hur kan vi utveckla samordningsförbundens uppdrag för att möta dagens utmaningar?

Genom samordningsförbunden har Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landsting och kommuner möjlighet att samverka kring personer som behöver mer rehabilitering än en enskild myndighet kan erbjuda, för att komma i arbetet/egen försörjning.

De sker idag i merparten av Sveriges kommuner. Resultaten är goda och leder till nya arbetssätt, möten och strukturer.

KONTAKT: ola.andersson@vastrahisingen.goteborg.se 

• • •

Att rusta och att skapa är den röda tråden för FINSAMs serie seminarier i Almedalen 2015.
  • Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning?
  • Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?
  • Hur kan vi utveckla samverkan som bidrar till samhällets sociala hållbarhet?
Sök
Programpunkten i Almedalsveckans kalendarium