UTBILDNINGAR & MÖTEN

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2417
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

FÖRELÄSNINGAR OCH MÖTEN

I spalten till höger finns anteckningar och presentationer från  föreläsningar i Finsams regi på Gotland.

Supported Employment

Supported Employment, SE, är ett arbetsätt som ger stöd för individens utveckling i samband med arbetsträning och praktik. Metoden används också med framgång inom Daglig Verksamhet.

22-25 augusti 2016 arrangerades utbildningen för 20 anställda handledare inom JobbSam  och Daglig Verksamhet på Gotland. LÄS MER HÄR

------------------------------

Dom är olika! Vilka är dom?

Vilhelm Blomgren, Thomas Sundström, Lena Bogegård och Lennart Bäck medverkade i föreställningen Dom är olika - vilka är dom?

Gotlands handikappråd och Finsam använde teater för att avslöja myter och öka kunskapen om funktionsnedsättningar och bemötande. Under två föreställningar på Gotlands länsteater november 2012 behandlades normalitet och bemötande. Programmet innehöll också information om arbetsintegrerade sociala företag. Läs mer här (länk).