”Bygga broar” – villkor och möjligheter för unga vuxna med mental funktionsnedsättning

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2485
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

BYGGA BROAR

Händer det något med arbete för unga vuxna med funktionsnedsättning? Detta var den frågeställning som föreläsare, forskare och entreprenörer på konferensen ”Bygga broar” försökte besvara. Föredragshållarna visade på såväl problem som framgångsrika exempel.

Dagarna avslutades med Wendela Almgren som under flera år specialiserat sig på att rekrytera personer/grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Budskapet var tydligt: Socialt ansvar handlar inte om att vara snäll- det är lönsamt!

Konferensen ”Bygga broar” visade en mångfacetterad bild av svårigheter och möjligheter för unga vuxna med mentala funktionsnedsättningar. Innehållet var riktat till chefer och handläggare i Arbetsförmedling och Försäkringskassa, LSS- handläggare, studie- och yrkesvägledare i skolan för elever med funktionshinder, rektorer, chefer och personal inom boende och Daglig verksamhet samt politiker.

Dagarna bjöd på ämnen och praktiska exempel där bland annat gymnasiesärskolor på olika sätt samverkat med arbetslivet med mycket goda resultat för att få ut unga vuxna i arbetslivet.

Vägen mot ett vuxen- och arbetsliv

Cecilia Olsson, Fil dr i specialpedagogik startade dagarna med att delge teoretiska resonemang kring vad det innebär att ha mentala funktionshinder (utvecklingsstörning) till att visa konkreta exempel på hur man kan förbereda eleverna i gymnasiesärskolan för ett vuxen- och arbetsliv.

Representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Utbildningsdepartementet berättade om arbetsmarknadspolitiska insatser, behovet av nätverksarbete och vad som är på gång inom de olika organisationerna. 

Alvestamodellen

Harald Petersson, fd rektor och ansvarig för Alvestamodellen på Allbo Lärcenter,  berättade med både tal och sång, hur kommunövergripande samarbeten tillsammans med Särskild utbildning för vuxna, Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen  lett till riktade lärlingsutbildningar. Utbildningar som gett jobb, livskvalitet och självförtroende till eleverna.

Gävle - ett föredöme

Gävle kommuns arbetsmarknadschef Björn Häägg berättade om resan kommunen gjort sedan de bestämt sig för att 1,5 % av tjänsterna ska anpassas för personer med funktionsnedsättning. Tanken utgick från att de anställda på Gävle kommun ska spegla hur det ser ut i samhället och där måste även gruppen funktionsnedsatta vara representerad. Konkret innebär det 110 personer under 2015. Kommunen har beslutat höja målet för 2017 till 2 %.

Om konsten att växa

Som en kreativ avslutning intog Wendela Almgren scenen. Wendela som själv upplevt utanförskap och diskriminering p.g.a. sin dyslexi, berättade om sin resa från att se sig själv som mindre begåvad till att genom rätt stöd kunna växa till sin fulla potential.

Wendela Almgren använder sina personliga kunskaper genom att arbeta i företagen Bisfront & Furniturebox. Här använder man sig av mångfaldsrekrytering utifrån lönsamhet och socialt ansvar. Hon visar hur företag genom att rekrytera i grupper som står långt från arbetsmarknaden, har gjort stora ekonomiska vinster.

Organisationerna/företagen har valt att jobba medvetet med olika stödprocesser och fått mycket gott utfall med nya medarbetare (anställda), mångfald (olika personer - olika behov och kompetenser) samt ekonomisk vinning.

Budskapet från Wendela är tydligt: socialt ansvar handlar inte om att vara snäll- det är lönsamt!

Om konferensen

Konferensen BYGGA BROAR behandlade villkor och möjligheter för unga vuxna med mental funktionsnedsättning. Konferensen ägde rum i Linköping, oktober 2015.

Text och foto: Anna Karlsson, Projektledare LärSam