Om Anna Karlsson

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2487
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Projektledare Anna Karlsson

Kort presenation av LärSams projektledare

Anna Karlsson är genusvetare med specialkompetens inom intersektionalitet. Det intersektionella perspektivet innebär att se och analysera hur faktorer som kön, etnicitet, social klass, sexuell läggning, ålder, funktionshinder samverkar och påverkar oss på olika sätt.

Anna utreder och utbildar inom mångfald, jämlikhet och jämställdhetsfrågor, ofta relaterat till kommunikation. Hon är född och uppvuxen på Sudret, har tidigare arbetat i distriktsvård och i kultursektorn.

Annas livsmotto är: Varför tänker, känner och agerar vi som vi gör? Går det att tänka, känna och göra på något annat sätt? 

Akademisk examen

2011, Stockholm universitet, Internationell Masterexamen i Genus med intersektionell inriktning (Master of science in Gender studies)
Mastersprogrammet i intersektionalitet.

2006, Högskolan på Gotland, Filosofie Kandidatexamen med Samhällsgeografi som huvudämne (Bachelor in Arts of Human Geography) Program ”Urban studies”.