UTVÄRDERING AV JOBBSAM (delrapport hösten 2015)

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2491
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

UTVÄRDERING AV JOBBSAM (delrapport hösten 2015)

UTVÄRDERING AV JOBBSAM (delrapport hösten 2015)