Almedalen 2015

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2523
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

FINSAM I ALMEDALEN 2015

TEMA: RUSTA SKAPA SAMVERKA

ATT RUSTA, SKAPA OCH SAMVERKA är den röda tråden för FINSAM:s  serie frukostmöten och lunchseminarier under Almedalsveckan.

Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning?
Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?
Vårt svar är att samverkan ger resultat och social hållbarhet.

Liksom tidigare år finns också ett bemannat marknadstält, måndag till fredag mellan 10-16.30.

FINSAM i Almedalen arrangeras av Nationella Rådet och Nationella Nätverket för Samordningsförbund - samt FinsamGotland.

Välkommen till FINSAM i Almedalen, 28 juni till 3 juli 2015.

--------------------------------------------------------------------

FEM FRUKOSTMÖTEN

TID: Måndag till fredag 8.00- 8.45 Frukost serveras från 7.30.
PLATS: Restaurang Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby

Måndag frukost: UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Från passiv till aktiv. Allas rätt till en andra chans!

Hur kan vi stötta unga till aktivitet, studier eller arbete? Hur hittar vi en fungerande balans mellan ungas behov och myndigheters möjligheter och begränsningar? Ett möte om unga, när psykisk ohälsa, arbetslöshet och andra svårigheter gör att de behöver extra stöd för att nå egen försörjning. LÄS MER HÄR

 

Tisdag frukost: UPPDRAG: EN ARBETSMARKNAD FÖR ALLA ”Alla är inte lika – alla passar inte i storlek 38”

Vi är alla olika, med olika förmåga att passa in i ramen. Psykisk ohälsa är vanligt, ändå blir många diskriminerade. Ofta handlar det om okunskap hos arbetsgivare, kollegor och allmänheten. Kan vi genom kunskap skapa förståelse och samtidigt addera nya värden till företagskultur och arbetsplatser? LÄS MER HÄR

 

Onsdag frukost: SAMVERKAN KRING ETT BOSTADSOMRÅDE Det handlar om arbete, hälsa och integration

I de flesta städer finns områden där arbetslöshet, ohälsa och utanförskap är högre än på andra håll. Där finns mångfald, men mångfalden är segregerad. Hur ska vi samverka för att öka integration, hälsa och tillgång till arbete i utsatta bostadsområden? LÄS MER HÄR

TVÅ LUNCHSEMINARIER

Tisdag  lunch: VI HAR ALDRIG HAFT ETT BÄTTRE TILLFÄLLE! Ett lunchseminarium om integration

Kompetens flödar in i landet. Hur kan vi samarbeta för att fånga upp den så snabbt som möjligt? I genomsnitt tar etablering i det svenska samhället sju år, då myndigheterna arbetar med olika tidsperspektiv och intervaller. Här saknas är ett gemensamt grepp. Vi pratar för mycket och handlar för lite! LÄS MER HÄR
 
MEDVERKAN
Bernt Lundqvist, Nationell samordnare, Migrationsverket.
Jenny Lennhammar, Integrationssamordnare, Region Gotland.
Per Ibertsson, verksamhetsrådgivare, Arbetsförmedlingen.
Anna-Lena Rosendahl, Nationell samordnare, Försäkringskassan
Moderator: Kerstin Alnebratt, tankesmedjan Tiden.
TID: Tisdag 30 juni klockan 12.00 - 12.45. Lunch serveras från 11.30.
PLATS: Restaurang Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby
 
 

Onsdag lunch: UNGA PÅ GRÄNSEN TILL UTANFÖRSKAP Ett samtal om mål, vilja och möjligheter

Regeringen vill satsa stort på unga vuxna som inte får fotfäste på arbetsmarknaden. Inom gruppen finns de som har stödbehov från flera håll för att kunna etablera sig. Det kan handla om oavslutad skolgång, psykisk ohälsa och brist på ingångsjobb. Hur kan myndigheter samverka för att lösa problemen? LÄS MER HÄR

 
MEDVERKAN: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
Anna Hård af Segerstad (M), SKL, Sveriges Kommuner och Landsting
Moderator: Ola Andersson, Förbundschef samordningsförbundet DELTA Göteborg-Hisingen
 
TID: Onsdag den 1 juli klockan 12.15 - 13.00 Lunch serveras från 11.45
PLATS: Restaurang Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby

-----------------------------------------------------------

ÖVRIGA SEMINARIER

Onsdag 11.30 – 12.00 RITAS RESA Rätt insats, vid rätt tid av rätt huvudmanPsykisk ohälsa är en vanlig orsak till att kvinnor – som Rita – har svårt att närma sig arbete eller studier. Hon behöver samordnade insatser från olika myndigheter. Rätt insats vid rätt tid och av rätt huvudman.
Följ med på Ritas resa mot egen försörjning och ökad möjlighet att styra sitt eget liv. LÄS MER HÄR
 
MEDVERKAN: PLATTFORM NORRKÖPING
TID: Onsdag, 1 juli, klockan 11.30 - 12.00
PLATS: FINSAMS tält står centralt på Hamnplan (plats H217) nära Restaurang Joda Bar & Kök och ett stenkast från Almedalen.

 

Torsdag 9.00  – 9-30: HUR GÖR VI MER AV DET SOM FUNGERAR? Framgång i samverkan kring integrationInsatser vid integration kan liknas vid ett pussel. Bitarna ska falla på plats för att ge mening och utveckling för grupper och individer. Insatser för hälsa, delaktighet och möjlighet till påverkan av den egna situationen kan vara framgångsfaktorer. När gör vi rätt? Vad gör skillnad? LÄS MER HÄR

 
MEDVERKAN: Jonas Wells, Utvecklingsansvarig, Nationella Nätverket för samordningsförbund Södra Dalarnas samordningsförbund.
Urban Norling, Seniorkonsult, Norling Education.
TID: Torsdagen 2 juli klockan 9.00 - 9.30
PLATS: Restaurang Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24
 
 
 
Torsdag 11.30 – 12.00   ROBINS RESA Rätt insats, vid rätt tid av rätt huvudmanNeuropsykiatriska diagnoser (NPF) leder inte sällan till utanförskap. Så har det blivit för Robin som har svårt att närma sig arbete eller studier. Han behöver samordnade insatser från olika myndigheter. Rätt insats vid rätt tid och av rätt huvudman.
Följ med på Robins resa mot egen försörjning och därmed möjlighet att styra sitt eget liv. LÄS MER HÄR
 
 
MEDVERKAN: PLATTFORM NORRKÖPING
TID: Torsdag, 2 juli, klockan 11.30 - 12.00
PLATS: FINSAMS tält står centralt på Hamnplan (plats H217) nära Restaurang Joda Bar & Kök och ett stenkast från Almedalen.

-----------------------------------------------------------

Måndag till fredag, Hamnplan H217 MÖTESPLATS: RUSTA, SKAPA OCH SAMVERKA För välfärd och samhällets sociala hållbarhet

MÖTESPLATS - Tältet, Hamnplan

TID: Måndag till fredag 10.00- 16.30
PLATS: FINSAMS tält står centralt på Hamnplan (plats H217) nära Restaurang Joda Bar & Kök och ett stenkast från Almedalen.