MARS 2016

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2571
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

FÖRSTA ÅRET MED MINI-MARIA

Finsams frukostmöte den 4 mars 2016

Mini-Maria är en öppenvårdsmottagning för unga upp till 24 år samt deras föräldrar och anhöriga. Här finns bred kompetens när det gäller när det gäller missbruk och psykisk ohälsa bland unga.

Mini-Maria drivs i samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården på Gotland. 

Välkommen till ett frukostmöte där Mini-Maria berättar om vad man erbjuder, hur man arbetar och erfarenheterna från det första årets verksamhet.

 
Sök