EN RUNDRESA FÖR SAMVERKAN

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2703
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

EN ROADTRIP FÖR SAMVERKAN

Efter att ha undersökt ett antal verksamheter i landet som alla på olika sätt arbetar med att förbättra för personer med mentala funktionsnedsättningar att närma sig arbetslivet, beslutade vi oss att åka till tre ställen som nått väldigt goda resultat.

Dessa verksamheter har alla, på olika sätt, varit framgångsrika i sitt arbete att bana vägen för personer med mentala funktionshinder/utvecklingsstörning, att gå mot lönearbete eller utvecklas/göra karriär inom Daglig verksamhet.

Vi fick oss till livs en mängd olika metoder och samverkansmodeller som vi nu undersöker för att se om och hur, de kan omvandlas till oss på Gotland. 

Utsikten i Ed

Från gymnasiesärskolan Utsikten i Dalsland går 70 % av eleverna ut direkt till en löneanställning efter skolan. 28 % går mot Daglig verksamhet och 2 % studerar vidare.  Samtliga elever vet vad de ska göra måndagen efter examen.  En dröm för vilken gymnasieelev som helst! LÄS MER HÄR

Projekt Arbetsliv i Partille - snabbversion av Supported Employment

Det är inte ovanligt att man i Daglig verksamhet låter deltagarna få arbetsuppgifter som liknar de som finns i exemplevis café eller butik, som en förberedelse till ett arbetsliv.I Partille har man kommit fram till att det ofta är bättre att låta personen gå direkt till arbetslivet, utan att först gå via Daglig verksamhet. LÄS MER HÄR 

Allbo lärcenter - Lärlingsutbildning som levererar jobb och insikt 

Alvestamodellen på Allbo lärcenter är lärlingsutbildningen som gett jobb, ökad livskvalitet och självförtroende till eleverna. 

Eleverna får göra egna fördjupningsarbeten som kräver planering och eget ansvar. Här har det dryftats många intressanta områden ofta i relation till elevernas praktikplatser; reflexer i trafiken, demonstration av smakprover på ICA, verktygsskåp med mera. LÄS MER HÄR